Advies AG aan Hoge Raad: verbod en ontbinding motorclub Satudarah Motorcycle Club in stand laten

De uitspraak van het gerechtshof Den Haag van 18 juni 2019 met betrekking tot de verbodenverklaring en ontbinding van Satudarah MC (daaronder begrepen de chapters en de support clubs Saudarah en Supportcrew 999) kan in stand blijven. Dat adviseert advocaat-generaal (AG) Assink de Hoge Raad in zijn conclusie van vandaag.

De zaak
Satudarah MC is een motorclub die in 1990 is opgericht. Satudarah kent lokale afdelingen, zogenoemde chapters. Naast de chapters zijn er ook drie zogenoemde support clubs: Saudarah, Supportcrew 999 en Yellow Snakes MC. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in een civiele procedure verzocht Satudarah verboden te verklaren en te ontbinden, omdat de werkzaamheid van Satudarah in strijd is met de openbare orde.

De rechtbank Den Haag heeft op 18 juni 2018 Satudarah, inclusief de support clubs Saudarah en Supportcrew 999, verboden verklaard en ontbonden. Yellow Snakes is een zelfstandige vereniging die volgens de rechtbank niet onder de verbodenverklaring en ontbinding van Satudarah valt. De rechtbank heeft de uitspraak uitvoerbaar bij voorraad verklaard. Dat wil zeggen dat de beslissing meteen ten uitvoer kan worden gelegd, ook als daartegen hoger beroep wordt ingesteld.

In hoger beroep heeft het gerechtshof op 18 juni 2019 de uitspraak van de rechtbank grotendeels in stand gelaten. Het gerechtshof heeft daarbij duidelijk gemaakt dat ook de chapters onder de uitgesproken verbodenverklaring en ontbinding vallen. Op één punt heeft het gerechtshof de uitspraak van de rechtbank vernietigd. De uitvoerbaarverklaring bij voorraad van de verbodenverklaring heeft volgens het gerechtshof geen rechtsgevolg. Het gerechtshof zag daarom geen reden die te handhaven.

Cassatie(klachten)
Door zowel Satudarah (waaronder Saudarah en Supportcrew 999) en Yellow Snakes als door het OM worden in cassatie klachten gericht tegen de uitspraak van het gerechtshof.

Standpunt AG
De AG zet in zijn uitgebreide advies uiteen dat deze cassatieklachten niet slagen. De uitspraak van het gerechtshof kan wat hem betreft dan ook in stand blijven.

Uitspraak Hoge Raad
De uitspraak van de Hoge Raad is voorlopig bepaald op 4 december 2020.

De conclusie van de advocaat-generaal is een onafhankelijk advies aan de Hoge Raad, die vrij is dat advies al dan niet te volgen. De advocaat-generaal maakt deel uit van het parket bij de Hoge Raad. Het parket bij de Hoge Raad is een zelfstandig, onafhankelijk onderdeel van de rechterlijke organisatie. Het behoort niet tot het Openbaar Ministerie.