Kabinet volgt advies: besmette nertsenbedrijven ruimen, Animal Rights maakt bezwaar

De met COVID-19 besmette nertsenbedrijven zullen vanaf komende vrijdag geruimd worden. Het gaat inmiddels om 7 besmette bedrijven op 9 locaties. Ook het bedrijf in Venray is besmet. Dit besluit hebben minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en minister De Jonge van Volksgezondheid genomen op basis van het advies van het Outbreak Management Team Zoönosen (OMT-Z) en van het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg Zoönosen (BAO-Z).

Uit het advies blijkt dat het virus langdurig kan blijven circuleren op nertsenbedrijven en daarmee een risico kan vormen voor de volksgezondheid en de diergezondheid. De planning is dat in de loop van de volgende week alle besmette bedrijven zijn geruimd. Daarnaast onderzoekt het kabinet of en zo ja hoe, een eenmalige stoppersregeling kan worden vormgegeven waarmee nertsenbedrijven op korte termijn vrijwillig hun bedrijfsvoering kunnen beëindigen.

Het ruimen van de besmette bedrijven moet voorkomen dat op de nertsenhouderijen een virusreservoir ontstaat dat een gevaar kan vormen voor de volksgezondheid. De nertsen krijgen in het voorjaar pups. De pups van eerder geïnfecteerde moeders hebben antistoffen gekregen die afnemen in de loop van de tijd. Dat betekent dat de pups de komende tijd vatbaarder worden voor het COVID-19 virus.

Maatregelen niet besmette bedrijven
De landelijke maatregelen die eerder zijn aangekondigd voor alle nertsenhouderijen in Nederland, zoals het vervoersverbod en bezoekersverbod in de stallen, blijven van toepassing. Daarnaast zal het bestaande hygiëneprotocol op zeer korte termijn worden aangescherpt, waarbij ook aandacht is voor het testen van medewerkers. Tevens onderzoekt het kabinet of en zo ja hoe, een eenmalige stoppersregeling kan worden vormgegeven waarmee deze bedrijven op korte termijn vrijwillig hun bedrijfsvoering kunnen beëindigen. Dit in de context van een sector die in 2024 in Nederland ophoudt te bestaan.

Bont voor Dieren en Animal Rights eisten in april al strengere controles door de NVWA, nadat bleek dat nertsen gevoelig zijn voor Covid-19. De dieren leven dicht op elkaar in kleine, smerige kooien. Hierdoor zijn ze nog vatbaarder voor ziektes. Het is onbegrijpelijk dat er zo laks met het welzijn van de dieren is omgegaan. In de maanden april en mei vervijfvoudigde het aantal nertsen naar bijna 5 miljoen. Het was geen kwestie van of, maar wanneer er nog meer fokkerijen besmet zouden raken. Des te meer reden om vervroegd te sluiten en ruim 20 miljoen nertsen de komende 3,5 jaar een afschuwelijk lot te besparen.

Bezwaar aangetekend tegen ruiming
Bont voor Dieren en Animal Rights strijden voor de vervroegde sluiting van de nertsenfokkerijen en dienen een bezwaar in tegen het ruimen van de dieren. Ook komen er openbaar demonstraties tegen de maatregelen. Sandra Schoenmakers, directeur Bont voor Dieren: “We hopen dat deze coronacrisis de ogen van nertsenfokkers en politici opent en er per direct gewerkt gaat worden aan de zo snel mogelijke sluiting van de nertsenfokkerijen. Het merendeel van de Nederlandse bevolking is stomverbaasd dat in ons land nog steeds fokkerijen bestaan”.

Erwin Vermeulen, campagneleider Animal Rights: “De motivatie van politici om nertsen te ruimen lijkt een populistische basis te hebben: het sussen van de gemoederen van een angstige bevolking die slecht geïnformeerd is over de wetenschappelijke feiten”. Ministers Hugo de Jonge van Volksgezondheid en Carola Schouten van Landbouw gaven maandag nog aan dat de gemeenten waar de nertsenfokkerijen staan, zich grote zorgen maken. Dat geldt ook voor de fokkers zelf. Deze zorgen zijn niet gebaseerd op de feiten of rationele afwegingen. Nertsenhouders zijn voor ruiming, omdat ze op dit moment pelsen verkopen onder de kostprijs en de quarantainemaatregelen lastig zijn. Ze hopen op compensatie. Hun motivatie is geldelijk gewin. Het is onverdedigbaar om deze redenen dieren te doden. Dat de nertsen door mensen besmet zijn, maakt ‘ruimen’ extra onrechtvaardig en schept een verplichting om alles in het werk te stellen deze dieren te helpen.

Geruimde bedrijven gesloten houden
Als het ruimen toch gebeurt, eist Animal Rights van minister Schouten dat deze bedrijven definitief gesloten blijven. Volgens minister Schouten is het tegenhouden van heropening juridisch niet mogelijk.

Vanaf 2024 zijn de nertsenfokkerijen verboden in Nederland. Dit besluit werd in 2013 genomen, mede dankzij jarenlang campagnevoeren door Bont voor Dieren. Animal Rights: "Voor zowel de volksgezondheid als het welzijn van de dieren, roepen wij minister Schouten op tot vervroegde sluiting. Teken onze protestmail voor vervroegde sluiting en laat de nertsen niet stikken."