Landelijke preventiemaatregelen voor nertsenbedrijven

Sinds gisteren moeten alle nertsenbedrijven in Nederland zich houden aan voorzorgsmaatregelen om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. De maatregelen gelden in elk geval totdat de uitkomsten van het screeningsonderzoek van alle nertsenbedrijven in Nederland is afgerond.

De maatregelen waar alle nertsenbedrijven in Nederland zich aan moeten houden zijn een vervoersverbod voor nertsen en mest van nertsen, een hygiëneprotocol voor bezoekers en vervoermiddelen, een bezoekersverbod voor de stal (beperking van personen, die de gebouwen met de nertsen mogen betreden) en de verplichting dat nertsenhouders er zoveel mogelijk voor moeten zorgen dat andere dieren (honden, katten en fretten) het bedrijf niet verlaten en niet kunnen binnenkomen.