Provincie Noord-Holland verbiedt gebruik Roundup

Glyfosaat is de werkzame stof in middelen die onkruid bestrijden. Hoewel het gebruik van deze stof door de Europese Unie (EU) is toegestaan, is er steeds meer twijfel over schadelijke gevolgen van het middel voor mens en dier.

Gedeputeerde in de Provinciale Staten van Noord-Holland Esther Rommel (Natuur en Landschap): “Onkruid willen we niet met gif, maar zoveel mogelijk met mechanische of ecologische technieken bestrijden. Op die paar plekken waar toch nog chemische middelen ingezet moeten worden, stoppen we nu ook het gebruik van glyfosaat. De EU evalueert dit gebruik in 2022. Daar willen we niet op wachten. We doen ons uiterste best de biodiversiteit in onze provincie te beschermen. Dit verbod helpt daar aan mee.”

Overleg
In februari en begin maart heeft de provincie in de verschillende regio’s bijeenkomsten georganiseerd voor pachters en geïnteresseerden over de aanpassingen in het pachtbeleid. Ook het verbod op glyfosaat werd besproken. De aanwezigen begrepen de wens van de provincie op een verbod, maar achten het gebruik van glyfosaat nu nog noodzakelijk omdat er volgens hen geen natuurvriendelijker en even effectief alternatief bestaat. Uit gesprekken met de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) en agrarische natuurverenigingen kwamen geen grote bezwaren tegen een verbod.

Wijzigingen
Ook de wijze waarop pachters aan grond kunnen komen is aangepast in het pachtbeleid. Voorheen meldden kandidaat-pachters zich bij de provincie en verdeelde de provincie naar eigen inzicht de grond. Vanaf 28 mei 2020 worden alle percelen aangeboden op het online portaal www.pachtgrond.nu.

Kandidaat-pachters kunnen zich aanmelden via het portaal en inschrijven op één of meerdere percelen of clusters van percelen naar keuze. In de advertentie van de percelen wordt zo veel mogelijk informatie beschikbaar gesteld, zoals ligging, soort grond en gebruiksvoorwaarden.

Toewijzing
Percelen worden verdeeld met behulp van een puntensysteem. De inschrijver met de meeste inschrijvingspunten krijgt de grond gegund. Daarbij wordt ten eerste gekeken naar de afstand tussen de pachter en het aangeboden perceel. Het dichtstbijzijnde bedrijf krijgt meer punten. Ten tweede speelt de prijs die voor het perceel wordt geboden een rol. De hoogste bieder krijgt meer punten. En tot slot krijgen kandidaat-pachters meer punten als zij een certificaat hebben voor duurzame landbouw of als zij schapenhouder zijn.

“We kiezen voor deze aanpak om zo samen met de pachters een impuls te geven aan de doelstellingen van de provincie op het gebied van duurzame landbouw, natuur en biodiversiteit en waterkwaliteit”, legt gedeputeerde Rommel uit.

Alle aanpassingen aan het pachtbeleid staan op de website van de provincie.