'Sterftecijfer COVID-19 veel lager dan WHO meldt'

Bijna iedereen die in Italië aan de gevolgen van een infectie met het coronavirus stierf was ouder dan vijftig jaar, zo meldt het Italiaanse gezondheidsinstituut ISS.

Het instituut onderzocht de demografie van de COVID-19 slachtoffers en kwam tot slechts 350 doden, ofwel 1 procent, die jonger waren dan 49 jaar. De rest van de ruim 31.000 doden was volgens het ISS ouder dan vijftig jaar.

Deze cijfers komen overeen met die van het Amerikaanse Center for Disease Control and Prevention (CDC), dat tot een gelijksoortige conclusie kwam.

Corona minder dodelijk dan gedacht
Het nieuws komt tegelijk met een bericht van het CDC dat het coronavirus veel minder dodelijk blijkt dan gedacht. Volgens de huidige 'beste schatting' ligt het sterftecijfer veel lager dan de 3,4 procent die de World Health Organization ons wil doen geloven, wat een reden was voor de massale globale lockdown.

Inmiddels blijkt uit de laatste berekeningen van het CDC dat slechts 0,4 procent van symptomatische patiënten komt te overlijden. Dat, in combinatie met de schatting dat 35 procent van de patiënten geen symptomen vertoont, brengt de onderzoekers op een totaal sterftecijfer van slechts 0,26 procent.

Een cijfer dat nog lager uit kan pakken, als blijkt dat onderzoekers van de Stanford University gelijk krijgen met hun berekening dat vijftig procent van de patiënten asymptomatisch zijn. Zij corrigeerden ook nog eens voor de doden die, vanwege de leeftijdsgrens, vielen in verpleeghuizen.

De Stanford-wetenschappers betrokken in hun berekeningen namelijk het belangrijke verschil tussen doden door COVID-19 en doden met COVID-19.

Kans op auto-ongeluk is groter
De CDC schat dat het sterftecijfer van COVID-19 voor symptomatische patiënten onder de vijftig 1 op 5000 is. De kans om te sterven bij een auto-ongeluk is in de Verenigde Staten groter. Voor kinderen is de kans helemaal klein, te vergelijken met het geraakt worden door de bliksem.

In Canada lijkt de kans om te sterven aan COVID-19 voor inwoners onder de 65 jaar 0,0006 procent (zes op de miljoen inwoners). Het virus veroorzaakt bij veel mensen een milde ziekte die zonder detectie kan circuleren, totdat die in een kwetsbare populatie wordt geïntroduceerd. 

Daarom, vinden de experts, moeten we accepteren dat we het virus nog niet kunnen verslaan, maar dat we juist de kwetsbare populatie moeten beschermen en niet vol voor een lockdown moeten blijven gaan.