Van Haga sluit zich aan bij FVD, maar toch ook weer niet

De dag die je wist dat zou komen is eindelijk hier! Eerder berichtten wij al over de flirt tussen Forum voor Democratie en Wybren van Haga en vandaag hebben Thierry Baudet en het oud VVD-Tweede Kamerlid naar buiten gebracht dat ze nu officieel verkering hebben. Van Haga is lid geworden van FVD maar hij zal zich in het parlement niet bij de fractie van Forum aansluiten.

Dat Van Haga zich in de Tweede Kamer bij de FVD-fractie aan zou sluiten leek al lastig te worden omdat Baudet dat in september in 2019 al uitsloot met de woorden "wij moeten niets hebben van zetelrovers". De voorman van het FVD vond ook dat het niet kon dat Van Haga zijn zetel behield, de zetel behoorde aan de VVD toe. Ondanks dat ze niet samen in één fractie verder zullen gaan zullen Forum en Van Haga wel regelmatig namens elkaar het woord voeren.

De overstap van de oud VVD'er werd vandaag aangekondigd in een filmpje van Forum voor Democratie, daarin vertelt Van Haga waarom hij de VVD verliet. "Na 38 jaar bleek dat de partij linksaf gaat en ik blijf rechtdoor lopen. Dan groei je toch een beetje uit elkaar", aldus de parlementariër. Dat is een opmerkelijk verklaring aangezien hij vorig jaar uit de VVD gegooid is vanwege herhaalde dubieuze praktijken bij zijn vastgoedonderneming Sjopperdepop. Ook was hij betrapt op rijden met te veel drank op.

Van Haga tackelde in het het aankondigingsfilmpje alvast veel lastige vragen door te stellen dat er intern altijd over onderwerpen gepraat moet kunnen worden en er meningsverschillen mogen bestaan maar dat je verschillen binnenskamers houdt en als één partij naar buiten treedt. Dit is een veilige keuze want de oud VVD'er lijkt op een aantal gebieden een duidelijk andere visie te hebben dan Forum.

Zo is Van Haga in tegenstelling tot Baudet een warm voorstander van het CETA-handelsverdrag en ook ziet de ondernemer een Nexit niet zitten. Ook op klimaatgebied schuurt de stoere praat van het kersverse FVD-lid met eerdere daden zo constateerde NRC-journalist Tom-Jan Meeuws. "Van Haga keerde zich in de VVD-fractie tegen het Klimaatakkoord, zegt hij nu. Vandaar natuurlijk dat hij eind vorig jaar, toen hij al uit de VVD was, vóór alle fiscale maatregelen inzake het Klimaatakkoord én Urgenda stemde", aldus Meeuws op Twitter.

Interessante vraag gaat zijn of Van Haga een plek gaat krijgen op de kieslijst van Forum voor Democratie voor de verkiezingen in 2021. Baudet zou de politieke ervaring van de oud VVD'er goed kunnen gebruiken. Forum stevent af op een stevige winst in zetelaantal en zal enige politieke ervaring goed kunnen gebruiken. Door de successen bij de provinciale verkiezingen en de ruzies en vertrekkende Statenleden die daarop volgden zijn de lijsten in de provincies bijna uitgeput. FVD kan dus weinig goede politici daar weg halen. Daarnaast is Van Haga interessant als oud commando voor de 'militaire stem'. Ook heeft hij de afgelopen periode pal voor de krijgsmacht gestaan in de debatten.

Aan de andere kant is het de vraag of FVD de huisjesmelker met dubieus imago op de lijst wil hebben. Daarnaast geeft Van Haga zelf al aan graag voor interne discussies te zorgen en de vraag is of Baudet daarop zit te wachten. Dit gaat uiteraard nog vervolgd worden.