Alle verdachten in strafzaak Marengo, op één na, blijven vastzitten

De rechtbank heeft gisteren beslissingen genomen met betrekking tot de voorlopige hechtenis van een deel van de verdachten in de strafzaak Marengo. De verzoeken tot opheffing dan wel schorsing van de voorlopige hechtenis zijn gedaan tijdens de pro-formazitting op 18 en 19 mei 2020. Dit is een samenvatting van deze beslissingen.

De voorlopige hechtenis van alle verdachten loopt door, met uitzondering van de voorlopige hechtenis van Charif el A. Zijn voorlopige hechtenis wordt geschorst. De rechtbank is van oordeel dat de ernstige bezwaren voor de voorlopige hechtenis nog steeds aanwezig zijn. De onderzoeksgrond vervalt; de grond geschokte rechtsorde is nog steeds aanwezig.

In het geval van El A. wees de raadsman echter op zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden, waaronder zijn (met medische stukken onderbouwde) verslechterde psychische gezondheid. De rechtbank neemt daarbij ook in aanmerking dat de rol van verdachte, zoals die uit het dossier naar voren lijkt te komen, geringer is dan die van medeverdachten.

De voorlopige hechtenis van de verdachte wordt geschorst met ingang van vrijdag 22 mei 2020 om 10.00 uur.