Nieuwe partij Krol heeft nu ook standpunten, AOW terug naar 65

Goed nieuws, de Partij voor de Toekomst vindt nu ook iets! De partij van Henk Krol en Femke Merel van Kooten-Arissen heeft de tien basisbeginselen van waarop het partijprogramma gebaseerd zal zijn, onthuld. Zo wil de PvdT dat de AOW weer naar 65 gaat en dat we respectvol omgaan met dieren en de natuur. De basisbeginselen zullen niet leiden tot een programma dat tot in detail uitgewerkt zal zijn.

De herkomst van de twee politici van de PvdT is duidelijk te herkennen. Zo heeft Krol een aantal punten meegenomen die hij eerder bij de VVD en 50plus een warm hart toedroeg. Naast het terugbrengen van de AOW naar 65 wil hij ook leeftijdsdiscriminatie aanpakken. "Nog deze kabinetsperiode gaan we onze initiatiefwet Strafbaarstelling Leeftijdsdiscriminatie verdedigen in het parlement. We willen daarnaast dat leeftijd als non-discriminatiegrond wordt opgenomen in artikel 1 van de Grondwet – iedereen die zich in Nederland bevindt, wordt in gelijke gevallen gelijk behandeld", zo laat de partij op haar eigen website weten.

Ook in de zorg wordt er over de schutting bij 50plus gekeken. "De marktwerking in de zorg wordt teruggedraaid. Zorg wordt betaalbaar en toegankelijk. Ouderen hebben recht op leven en een menswaardig bestaan. Mantelzorgers zijn een essentiële pijler in de zorgketen en verdienen respect in woord en daad."

Van Kooten-Arissen neemt een aantal punten mee uit de linkse politieke hoek waar ze vandaan komt. "Een gezond milieu is van levensbelang. We geven onze planeet leefbaar en gezond door aan komende generaties. We gaan respectvol om met dieren en de natuur", zo lezen we. Ook voor kunst en cultuur moet voldoende aandacht zijn.

Verwacht geen tot in detail uitgewerkt partijprogramma van de PvdT. "Niemand kan voorspellen hoe over één, twee, vijf laat staan vijftig jaar de post-coronasamenleving eruit ziet. Zoals niemand aan het begin van 2020 kon voorzien hoe de wereld er in mei 2020 bij zou staan. Het zou dan ook aanmatigend zijn nu al in detail een politiek programma op tafel te leggen. Alles is onzeker." Het voordeel hiervan zal ongetwijfeld zijn dat de plannen ook niet tot in detail financieel verantwoord hoeven te worden.

Zoals zo vaak met nieuwe partijen probeert de Partij voor de Toekomst een directe brug naar de kiezer te slaan, leden krijgen veel inspraak zo wordt er beloofd. "Op dit moment wordt achter de schermen van deze website hard gewerkt aan een ‘doorlopend congres’ voor leden. Zo kan iedereen meedenken en standpunten meehelpen ontwikkelen en bijschaven waar nodig. Leden kunnen zich samen met ons verdiepen in onderwerpen door expertvideo’s, podcasts, artikelen en columns. In de digitale “Fractiekamer” zal er mét leden en door leden onderling van gedachten gewisseld worden. Wij hechten zeer aan directe democratie, ook binnen onze eigen partij. Regelmatig zal de Partij voor de Toekomst via digitale mini-referenda de mening van leden vragen over concrete te nemen besluiten, bijvoorbeeld moties."

De tien punten van het beginselprogramma van de PvdT:

1. Pensioen
De Partij voor de Toekomst vecht voor het behoud van het beste pensioenstelsel ter wereld, voor indexatie en voor een realistische rekenrente. De pensioenroof wordt gestopt.

2. AOW
De AOW leeftijd gaat terug naar 65 jaar.

3. Zorg
De marktwerking in de zorg wordt teruggedraaid. Zorg wordt betaalbaar en toegankelijk. Ouderen hebben recht op leven en een menswaardig bestaan. Mantelzorgers zijn een essentiële pijler in de zorgketen en verdienen respect in woord en daad.

4. Discriminatie
Nog deze kabinetsperiode gaan we onze initiatiefwet Strafbaarstelling Leeftijdsdiscriminatie verdedigen in het parlement. We willen daarnaast dat leeftijd als non-discriminatiegrond wordt opgenomen in artikel 1 van de Grondwet – iedereen die zich in Nederland bevindt, wordt in gelijke gevallen gelijk behandeld.

5. Dieren, natuur, milieu en klimaat
Een gezond milieu is van levensbelang. We geven onze planeet leefbaar en gezond door aan komende generaties. We gaan respectvol om met dieren en de natuur.

6. De rol van de overheid
De overheid is integer, dienstbaar, transparant en controleerbaar. Publieke taken horen in publieke handen en onder publieke controle. Het bindend referendum wordt ingevoerd. Wij staan positief kritisch ten opzichte van de EU, maar willen onze soevereiniteit behouden.

7. Economie en inkomen
Duurzaam ondernemerschap wordt gestimuleerd. Met geld verdienen is niets mis, met onuitlegbare inkomensverschillen wel. De overheid stimuleert, helpt en springt waar nodig bij. De koopkracht in het algemeen, maar van kwetsbare groepen in het bijzonder, wordt hersteld.

8. Cultuur en onderwijs
Cultuurverschillen mogen onze samenleving niet ontwrichten. Onderwijs is een vitale sector. Leerkrachten verdienen respect in woord en daad.

9. Innovatie en kunst
Innovatief talent krijgt ruim baan om de samenleving, de zorg, het wonen en de economie vooruit te helpen. Artistiek talent krijgt ruimte om te inspireren.

10. Rechtsstaat
Wij bouwen aan een rechtsstaat waar niets krom is. Daders worden gestraft en daarna weer op weg geholpen, slachtoffers en nabestaanden krijgen meer rechten.

Nieuwe partij Krol heeft nu ook standpunten, AOW terug naar 65 (WikiCommons/Thijmenvelman)
Nieuwe partij Krol heeft nu ook standpunten, AOW terug naar 65 (WikiCommons/Thijmenvelman)