D66 en SP: 'Leer van q-koortsepidemie, richt nazorginstituut op'

D66 en de SP willen dat er een kennisinstituut wordt opgericht om nazorg te bieden aan coronapatiënten. Veel nodige kennis over nazorg is al opgedaan door de q-koortsepidemie, die van 2005 tot 2011 vooral in Noord-Brabant heeft gewoed. Ook is fundamenteel onderzoek gewenst naar de relatie tussen luchtvervuiling, bijvoorbeeld door de intensieve veehouderij, en coronabesmettingen.

D66-fractievoorzitter Rob Jetten: ‘Het is belangrijk dat we ons voorbereiden op wat er na de coronacrisis komen gaat. Van artsen weten we dat nazorg voor oud-patiënten heel belangrijk zal zijn. Het coronavirus kan enorm ingrijpend zijn voor zowel zorgverlener, patiënt als familie en nabestaanden. Daar zien we dagelijks de gevolgen van. De beelden van de ziekenhuizen en verpleeghuizen laten een onuitwisbare indruk achter op ons allemaal. Voor oud-patiënten is de ziekte nog niet voorbij, zeker als ze op de Intensive Care hebben gelegen. We hebben zoiets eerder meegemaakt op kleinere schaal. De q-koorts heeft net als corona in Brabant op z’n hevigst huisgehouden. Daarom is er hier in de provincie al veel kennis over nazorg. Die kennis mag niet verloren gaan, maar moeten we gebruiken en verankeren. We kunnen mensen echt helpen als we vooruit kijken en handelen naar wat we al weten. Daarom pleit D66 samen met de SP voor de oprichting van een kennisinstituut.’

SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen: ‘De gevolgen van de coronacrisis zijn op dit moment nog moeilijk te overzien. Terwijl zorgverleners dag en nacht werken om patiënten te behandelen staan grote delen van het land stil om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Wat we wel weten is dat de impact op de levens van mensen die ziek zijn geweest heel groot kan zijn. En daarom is het goed er nu al over na te denken hoe we deze mensen het beste kunnen helpen. Daarnaast is het belangrijk dat er langdurig fundamenteel onderzoek gedaan wordt naar het mogelijke verband tussen de luchtkwaliteit en coronabesmettingen. Voordat er conclusies getrokken kunnen worden is eerst onderzoek nodig, maar de regio die nu het zwaarst getroffen wordt door corona werd eerder het zwaarst getroffen door q-koorts. Wat is de relatie met de luchtkwaliteit en de intensieve veehouderij?’ 

Zorg, begeleiding en onderzoek
Met behulp van het kennisinstituut is het mogelijk om belangrijke kennis over de nazorg voor oud-coronapatiënten te verzamelen en te delen met professionals. Patiënten kunnen door het instituut begeleid worden als hun klachten effect hebben op werk en het dagelijks leven. Het kennisinstituut kan onderzoek doen naar de behandelmethoden en lange termijn gevolgen van corona. Tot slot zal het kennisinstituut voor coronanazorg ook hulp kunnen bieden bij vragen die oud-patiënten hebben. Voor de oud-patiënten van de q-koortsepidemie bestaat er een expertisecentrum, Q-Support. Hun kennis moet worden gebruikt voor het nog op te richten instituut voor corona-nazorg.