Defensie helpt bevoorrading voedselbanken weer op gang

Medewerkers van Defensie ondersteunen sinds vandaag 10 distributiecentra van de Nederlandse voedselbanken. Het gaat om militaire steunverlening in het openbaar belang. De militaire organisatie biedt de hulp tot uiterlijk 1 juli. Naar verwachting rooien de voedselbanken het dan weer op eigen kracht.

Defensie zet voor de ondersteuning van voedselbanken meer dan 40 mensen in, voornamelijk jonge onderofficieren van de landmacht. Defensie levert de hulp op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De militairen helpen zo de voedselstroom richting de voedselbanken weer op gang, waar zo’n 12.000 gezinnen gebruik van maken. Het is dus belangrijk dat dit mogelijk blijft. Maar het is wel een behoorlijke opgave voor de distributiecentra. Ze hebben te kampen een tekort aan personeel, want er werken gemiddeld wat oudere vrijwilligers bij de voedselbank, die nu vanwege het virus moeten thuisblijven. Ook was er tijdelijk minder aanbod, onder meer door hamstergedrag in supermarkten en sluiting van horecagelegenheden. Enkele distributiecentra sloten daarom tijdelijk de deuren.

Op de juiste plekken
Met hulp van de militairen starten zij nu weer op. De militairen ondersteunen en adviseren op het gebied van logistiek en leidinggeven. Zo helpen ze de distributiecentra de levensmiddelen weer op de juiste plekken te krijgen.

Afbeelding: Defensie
Afbeelding: Defensie