'We gaan allemaal dood'

Het zal u wellicht weinig verbazen, maar we gaan allemaal dood en dat gaat binnenkort gebeuren, als we niet oppassen. Het is ook nog eens grotendeels onze eigen schuld, dus dat is wel een beetje jammer.

Deze niet al te wijze wijze woorden komen uit de pen van Anthonie Kort, die een brief heeft gestuurd aan het gemeentebestuur. Het zal weinigen verbazen dat meneer Kort dominee is in een vrij strenge oud-gereformeerde gemeente en wel in Krimpen aan de IJssel. Net zoals een Werkendamse refogekkie in maart zegt Kort dat het virus een straf van God is en gebruikt hij het om mooi te preken voor eigen parochie gemeente.

Kort geeft de leiding van Krimpen nog wel eerst een compliment voor de manier waarop ze met de situatie omgaan, en noemt het stervensproces van de patiënten 'met recht verschrikkelijk'. Daarna komt hij echter bij zijn voornaamste punt aan: we moeten ons allemaal bekeren. "God wil gekend, geliefd en gediend worden", aldus de man die schijnbaar weet wat God wil. "Hij laat de wereld nu zijn straffende hand voelen en als de Heere zo door blijft gaan, staan de huizen straks leeg, omdat er geen inwoner meer is. Dan waart de dood zonder enig pardon rond."

Uiteraard is dat alles een mooie gelegenheid voor meneer Kort - voor zijn bekering ooit rockmuzikant, drugsgebruiker- en dealer - om zijn eigen agenda nog even te pushen: "De overheid moet God erkennen, afgodstempels afbreken en de duivelsdienst niet toelaten", schrijft hij, waarvan God mag weten wat hij nou precies bedoelt. "Het abortusbeleid moet drastisch veranderd worden, de praktijk van euthanasie moet ophouden en de zondag mag niet langer worden ontheiligd. De overheid dient het volk voor te gaan in de ware godsdienst, anders zal ons een zwaarder oordeel wachten", aldus de engnek.

Volgens Kort moeten er zelfs een heuse nieuwe reformatie komen, waardoor we misschien wel de lekker bekkende Gerereformeerde Kerk kunnen krijgen. De kerken moeten af van 'alle vormen van afwijkingen en afgoderij', zo stelt hij: "De leer is bedorven door eigen inzichten", voegt Kort er ook nog aan toe. Iets dat veel niet-extreme christenen toch wat meer toejuichen: volgens hen is het juist niet de bedoeling om álles wat de dominee voor zoete koek te slikken, maar om zelf na te denken over wat er nou daadwerkelijk bedoeld wordt met teksten in de Bijbel.