Onderhandelingen tussen Taliban en Afghaanse regering

In de Afghaanse hoofdstad Kabul hebben onderhandelingen plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van de Taliban en de nationale regering. Met het Rode Kruis als mediator werd onder andere gesproken over de uitwisseling van gevangenen.

De onderhandelingen zijn een voortvloeisel van een akkoord tussen de Taliban en de Verenigde Staten dat afgelopen februari werd gesloten. Vanwege verschillen van mening in de Afghaanse regering was er tot dusver weinig vooruitgang in de onderhandelingen.