Hantavirus doodt Chinees

Maandag is een man in China overleden aan wat nu blijkt een infectie met het hantavirus. Dit virus kan volgens experts nog niet van mens-op-mens worden overgebracht, maar patiënten worden geïnfecteerd door het inademen van besmette lucht. De lucht wordt dan besmet door geïnfecteerde muizen- of rattenpoep.

Verder kan het aanraken van materiaal waar (resten van) knaagdierurine of -uitwerpselen op zit of een beet van besmette knaagdieren iemand infecteren. Daarnaast kan het eten van, met knaagdieruitwerpselen besmet, voedsel ook iemand ziek maken.

Voor zijn overlijden reisde de man met de bus naar zijn werk. Voor de zekerheid werden 32 passagiers uit die bus ook maar even gecontoleerd op het virus. De uitslagen van die testen zijn nog niet bekend.

Symptomen van een infectie met het hantavirus zijn generiek: koorts, vermoeidheid, spier- en hoofdpijn, duizeligheid, rillingen en buikpijn. Sommige symptomen lijken op die van COVID-19, de in een pandemie eindigende ziekte die veroorzaakt werd door het mogelijk door vleermuizen verspreide coronavirus. Achtendertig procent van de lijders aan het hantavirus komt te overlijden.

Volgens het RIVM lijden ieder jaar ongeveer honderden mensen in Europa aan het hantavirus, in Nederland zijn dat enkelen.