Europees Parlement wil solidariteitsfonds uitbreiden in strijd tegen COVID-19

Het Europees Parlement mobiliseert extra financiering om EU-landen te helpen die het hardst getroffen werden door de coronavirus-pandemie. In een buitengewone plenaire sessie op donderdag (26 maart) zullen de parlementsleden stemmen over een voorstel van de Europese Commissie dat lidstaten toelaat financiering te vragen uit het EU-solidariteitsfonds voor de strijd tegen Covid-19. Het voorstel is één van meerdere EU-maatregelen om alle bestaande financiering te mobiliseren om EU-landen te helpen om de pandemie in te dammen.

De Commissie stelt voor om het solidariteitsfonds uit te breiden om naast natuurrampen ook volksgezondheidcrisissen in het fonds op te nemen. De lidstaten die het hardst getroffen werden zouden toegang moeten krijgen tot financiële steun tot en met €800 miljoen in 2020. Er wordt over elk geval apart beslist.

EU-solidariteit
Het EU-solidariteitsfonds (EUSF) werd opgericht als reactie op de zware overstromingen in de zomer van 2002 in Midden-Europa, met als belangrijkste objectief om lidstaten die getroffen worden door natuurrampen financieel bij te staan. Volgens de huidige regels kan het EUSF alleen helpen in geval van natuurrampen zoals overstromingen, bosbranden, aardbevingen, stormen en droogtes. Volksgezondheidscrisissen zoals Covid-19 horen hier nog niet bij.

Volgens de nieuwe regels, blijven openbare noodsituaties en herstellingoperaties - zoals herstellingswerken aan infrastructuur, de schoonmaak van gebieden en tijdelijke accommodatie voor mensen –in aanmerking komen voor financiering. Maar de regels zouden uitgebreid worden om hulp te bieden aan de bevolking in geval van een gezondheidscrisis en om maatregelen te nemen om de verdere verspreiding van besmettelijke ziekten te beperken.

Afbeelding: Pixabay
Afbeelding: Pixabay