Vliegverbod versoepeld om repatriŽring EU-, VK- en Schengenreizigers

Naar aanleiding van een aanvullend advies van het RIVM, heeft het kabinet, op voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, besloten om de geldende restricties in de Regeling tijdelijk verbod burgerluchtvaart luchtruim Nederland in verband met COVID-19-virus uit te breiden. Het reeds bestaande tijdelijk vliegverbod voor passagiersvluchten is op 21 maart uitgebreid met Spanje.

In de Regeling zoals gepubliceerd is een uitzondering opgenomen voor repatriëring. Dit betrof zowel geplande als ongeplande vluchten met uitsluitend Nederlandse ingezetenen aan boord. Operationeel is gebleken dat door de beperking tot Nederlands ingezetenen veel EU-passagiers reisbeperkingen wordt opgelegd die via Schiphol reizen. Hierdoor is in overleg met de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Buitenlandse Zaken, in afstemming met het RIVM, afgesproken dat de voorwaarden van repatriëring vanuit Spanje worden verruimd.

In dit kader is afgesproken dat de repatriëring wordt uitgebreid tot EU-, VK en Schengeningezetenen, waarbij de niet-Nederlands ingezetenen van deze groep een aantoonbare doorreis moeten hebben. De doorreis kan ook met een andere vervoersmodaliteit worden voortgezet zoals met de trein. Het vervoer moet verder geen extra gezondheidsrisico’s voor de Nederlandse volksgezondheid met zich meebrengen. Met het oog daarop wordt geëist dat de passagiers uitsluitend in overeenstemming met WHO en EU gezondheidsrichtsnoeren aan boord mogen worden toegelaten.

Met de verruiming worden andere EU-ingezetenen in de gelegenheid gesteld om via Schiphol naar hun thuisland te reizen. Met het oog op de verruiming is de Regeling tijdelijk verbod burgerluchtvaart luchtruim Nederland in verband met COVID-19-virus gewijzigd. Daarbij is tevens van de gelegenheid gebruik gemaakt een technische omissie met betrekking tot de inwerkingtreding te corrigeren.

De wijziging van de Regeling gaat in op 22 maart 2020 om 20:00 uur lokale Nederlandse tijd met inwerkingtreding van de bijgevoegde regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. De regeling geldt tot 4 april, 20:00 uur lokale Nederlandse tijd, tenzij de Minister van IenW voor dat tijdstip tot verlenging van de regeling heeft besloten.

Vliegverbod versoepeld om repatriëring EU-, VK- en Schengenreizigers (Foto: FOK!)
Vliegverbod versoepeld om repatriëring EU-, VK- en Schengenreizigers (Foto: FOK!)