COVID-19: vluchten uit Spanje niet welkom, uitgezonderd ingezetenen en noodzakelijk medisch personeel

Naar aanleiding van een aanvullend advies van het RIVM, heeft het kabinet, op voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, besloten om de geldende restricties in de Regeling tijdelijk verbod burgerluchtvaart luchtruim Nederland in verband met COVID-19-virus uit te breiden.

Het reeds bestaande tijdelijk vliegverbod voor passagiersvluchten zal worden uitgebreid met Spanje. Er geldt een uitzondering voor repatriëring. Dit betreft zowel geplande als ongeplande vluchten met uitsluitend Nederlandse ingezetenen aan boord. Tevens wordt een uitzonderingsgrond voor het vervoer van medisch personeel of patiënten toegevoegd, wanneer dit in het belang is van de volksgezondheid in Nederland.

Deze restricties zijn vanavond om 20:00 uur lokale Nederlandse tijd ingegaan, met inwerkingtreding van de bijgevoegde regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. De regeling geldt tot 4 april, 20:00 uur lokale Nederlandse tijd, tenzij de Minister van IenW voor dat tijdstip tot verlenging van de regeling heeft besloten.

Afbeelding: Pixabay
Afbeelding: Pixabay