Afgelopen winter warmer, zonniger en natter

De winter is ten opzichte van de klimaatperiode 1951-1980 anderhalve graad warmer geworden. Ten opzichte van de vorige normaalperiode (1981-2010) is de opwarming een halve graad. De gemiddelde wintertemperatuur was 3,4 graden. De nieuwe normaal over de periode 1991-2020 is 3,9 graden. Daarnaast zijn de winters tegenwoordig 33% zonniger en 14% natter geworden dan in de periode 1951-1980.

Het aantal dagen met temperaturen onder het vriespunt, heel normaal in de wintermaanden december, januari en februari, neemt heel langzaam af. In de periode 1951-1980 daalde de temperatuur in 42 van de winterdagen tot onder nul. In het huidige klimaat is dat afgenomen naar 35 dagen. Het aantal nachten met matige vorst (minima beneden -5 graden) is afgenomen van dertien naar negen. Nachten met temperaturen beneden de -10 graden, ofwel strenge vorst, is afgenomen van vier naar slechts één!

Het aantal ijsdagen (maxima beneden het vriespunt), is ook afgenomen. Het waren er elf en nu zijn het er nog maar zes.

Maar liefst 65 uur meer zonneschijn
De lucht is de laatste jaren duidelijk schoner geworden en dat uit zich in veel meer zonneschijn. In de periode 1951-1980 scheen de zon tijdens de wintermaanden 152 uur. Tijdens de vorige normaalperiode was dit aantal al gestegen naar 196 uur. Met de nieuwe normaal is dit 217 uur geworden. Ten opzichte van de jaren tachtig is de zon maar liefst 65 uur meer gaan schijnen, oftewel een hele januarimaand extra zonneschijn!

Het wordt steeds natter
Ook aan de hoeveelheid neerslag is het één en ander veranderd. In de jaren tachtig viel gemiddeld over het land in totaal 184 millimeter. Dat aantal bleef jarenlang stabiel tussen 185 en 189 millimeter. In de vorige normaalperiode was de neerslaghoeveelheid gestegen tot 205 millimeter en daarna is het nog 10 millimeter natter geworden. Volgens de nieuwe normaal valt in de wintermaanden 215 millimeter neerslag.

Hoe verhield de afgelopen winter zich tot het nieuwe klimaat
De afgelopen winter was de op één na zachtste ooit. Met een gemiddelde temperatuur van 6,4 graden tegen 3,9 normaal was de winter, zelfs ten opzichte van de nieuwe normaal, nog tweeënhalve graad te warm. Uitgaande van de vorige normaal was de winter drie graden warmer dan normaal. De zon scheen 196 uur en daarmee was de winter, uitgaande van het nieuwe klimaat, nog wat somberder met in totaal 20 uur zon te weinig. De winter was nat met 267 millimeter. Uitgaande van de nieuwe normaal van 205 mm was de winter nog altijd te nat.

Afgelopen winter warmer, zonniger en natter (Stockfoto: Paxabay)
Afgelopen winter warmer, zonniger en natter (Stockfoto: Pixabay)