Wilders komt met noodwet tegen 'asielbonus'

Asielzoekers zouden niet langer de kans moeten krijgen om met een dwangsomregeling miljoenen euro’s te eisen van de overheid voor te trage procedures. De PVV komt vandaag met een noodwet om daar een stokje voor te steken. Wilders komt met zijn noodwet omdat hij hoopt dat andere partijen zijn voorstel nu wél massaal steunen, waar dat eerder niet gebeurde. "Asielzoekers krijgen alleen al dit jaar 70 miljoen euro als VVD-asielbonus. Onaanvaardbaar, daar moet meteen een einde aan komen.”

Als het aan Wilders ligt wordt in de Vreemdelingenwet, na artikel 71a, een artikel ingevoegd, te weten artikel 71b: "Paragraaf 4.1.3.2 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing op besluiten op grond van hoofdstuk 3, afdeling 4, van deze wet en op beslissingen op bezwaar tegen deze besluiten."

In de memorie van toelichting lezen we dat er iedere week 1 miljoen euro naar asielzoekers gaat bij wie de asielprocedures te lang duren. De staatssecretaris heeft gezegd dat dit zelfs dit jaar kan oplopen en er naar schatting 70 miljoen euro zou kunnen worden uitgekeerd ter compensatie van te trage procedures. Per asielzoeker wordt er €5.000 tot €15.000 uitgekeerd ongeacht of zij doelbewust de boel frustreren om zo misbruik te kunnen maken van de wetgeving die nu van kracht is.

Hoofdlijnen van het wetsvoorstel
Met deze noodwet wordt een einde gemaakt aan de dwangsomregeling voor asielzoekers. Het is volgens de PVV onacceptabel dat asielzoekers gebruik kunnen maken van een dwangsomregeling en beloond worden met zuur verdiend belastinggeld. Daarnaast maakt de dwangsomregeling Nederland aantrekkelijk voor nieuwe asielzoekers die doelbewust, met de hulp van asieladvocaten en Vluchtelingenwerk, hun aanvraag saboteren om zo aanspraak te kunnen maken op de regeling.