Hof handhaaft gesloten uithuisplaatsing niet

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft in een zaak over uithuisplaatsing van een minderjarige beslist dat de gesloten uithuisplaatsing niet gehandhaafd mag worden als er door een wachtlijst geen plaats is in een vervolg (open) groep.

De kinderrechter had een machtiging gegeven voor een gesloten uithuisplaatsing van een minderjarige. Toen de kinderrechter deze machtiging gaf werd voldaan aan het wettelijk criterium daarvoor. Het wettelijk criterium bepaalt, kort gezegd, dat jeugdhulp noodzakelijk is in verband met ernstige opgroei- of opvoedingsproblemen. Die problemen belemmeren de ontwikkeling naar volwassenheid en opname is daarvoor noodzakelijk, omdat het risico bestaat dat de minderjarige zich aan hulpverlening onttrekt.

De minderjarige is in hoger beroep gegaan en tijdens de behandeling in hoger beroep werd aan het wettelijk criterium niet meer voldaan. Toch wilde Jeugdbescherming dat de machtiging gehandhaafd bleef totdat een geschikte vervolgplek (waarvoor de minderjarige op de wachtlijst stond) was gevonden.

Omdat het bij gesloten uithuisplaatsing gaat om vrijheidsbeneming vindt het hof de plaatsing in een gesloten accommodatie voor jeugdzorg een te ingrijpend middel wanneer iemand op de wachtlijst staat voor een plek in een open groep.