Kunstwerken van Slotervaartziekenhuis naar gemeente Amsterdam

Bijna anderhalf jaar na het faillissement is bekend worden wat er met de 195 kunstwerken gebeurt die in het Slotervaartziekenhuis hingen of stonden. Ze komen allemaal in handen van de gemeente Amsterdam. Dat heeft de Amsterdamse wethouder Meliani vandaag bekendgemaakt.

De kunst zal worden onderzocht door het Stedelijk Museum en het Amsterdam Museum. Daarna wordt de keuze gemaakt welke werken in de museale collectie worden opgenomen en welke zullen worden afgestoten. Er zit onder meer een kostbare glaswand van Karel Appel bij.

Bruikleen
Daarmee krijgt de gemeente veel meer kunstwerken in handen dan de 38 die het ziekenhuis jaren geleden in bruikleen had gekregen. De gemeente probeerde deze 38 terug te krijgen, maar een groot deel is vermist geraakt. Slechts veertien werken konden na het faillissement worden opgespoord. Zij keren terug naar de gemeente.

De 38 kunstwerken werden jaren geleden al aan het ziekenhuis geleend. Bij de opening in 1976 kwamen de eerste 25, later kwamen er nog meer kunstwerken bij. De gemeente zal aangifte doen van de 24 vermiste kunstwerken zodat duidelijk is wie de rechtmatige eigenaar is als ze bijvoorbeeld bij een veilinghuis worden aangeboden.

Veel meer kunst aanwezig
Na het faillissement in november 2018 heeft een curator alle aanwezige kunst in het ziekenhuis geïnventariseerd. Naast de veertien in bruikleen teruggevonden kunstwerken, waren er 181 andere kunstwerken. Deze werken bleken gefinancierd met publiek geld. Daarom komt ook deze kunst in handen van de gemeente.

Vijf van de 195 kunstwerken zijn moeilijk te verplaatsen, waaronder de glaswand van Karel Appel, de hagedis op het terrein en een kunstwerk op het dak van het gebouw. De gemeente wil in overleg met de nieuwe eigenaar van het pand om te kijken of de werken opnieuw in bruikleen kunnen worden gegeven.