Jeugdzorginstelling Harreveld decor voor demonstratie

Woensdag 4 maart organiseert Stichting Opkomst voor Het kind een demonstratie bij jeugdzorginstelling ’t Anker in Harreveld. Willem Schutte (Stichting Opkomst voor het Kind): "We willen dat de misstanden in jeugdzorginstellingen aan het licht komen, isolatiecellen, geestelijke en lichamelijke mishandeling. Verder willen we de jongeren in de instelling bemoedigen door een lied te zingen of door een kaartje in de brievenbus te gooien. Zullen we nog langer aanzien hoe onze kinderen worden vertrapt zonder onze mond open te doen?"

Tussen 14:30 uur en 15:00 uur wordt er verzameld op het Meester Nijsplein, gelegen aan de Kerkstraat bij de Kerk,  waarna er tussen 15:00 uur en 16:00 uur verschillende sprekers zullen zijn, waaronder Denise Rijnders, die in een jeugdzorginstelling in Hoenderloo heeft gezeten, en Julia Bregts, schrijfster van onder meer het boek Is autisme een beperking of beperkt de omgeving de autist?. Ook Yvonne Floor, journaliste en schrijfster van het door de rechter verboden boek Tot de dood ons scheidt zal aanwezig zijn. 

Om 16:00 uur wil de groep rond de jeugdzorginstelling trekken waarbij er onder andere liederen worden gezongen om de jongeren die binnen zitten een hart onder de riem te steken. Na afloop vind er nog een informeel gesprek plaats over toekomstige acties. 

Schadeloosstelling jeugdzorgslachtoffers
In reactie op het nieuws dat er een schadeloosstelling komt voor slachtoffers van seksueel misbruik en mishandeling in de jeugdzorg laat Willem Schutte weten: "Op zich altijd goed nieuws als de politiek zegt wat te gaan doen. Maar je ziet dat minister Dekker de oude oplossingen weer afstoft die altijd hebben gefaald, zoals inspectie en vertrouwenspersonen. Het probleem in Nederland is dat niemand echt zijn nek durft uit te steken als er hard moet worden ingegrepen en het steeds blijft bij rapporten met algemene aanbevelingen en achterkamer gesprekjes zonder dat iemand ter verantwoording wordt geroepen. Je ziet hierdoor dat de dienstverlenings instituten veranderen in onafhankelijke koninkrijkjes doordat de mensen gaan denken dat ze boven de wet staan. Goed voorbeeld is de kinderopvangtoeslag affaire. De verantwoordelijke ambtenaar krijgt een mooie baan elders aangeboden. De enige manier in mijn opinie om dit te veranderen is door de druk op de politiek op te voeren door acties te ondernemen die het systeem écht pijn zullen doen, zoals bij Harreveld."

Jeugdzorginstelling in Harreveld
Jeugdzorginstelling in Harreveld