Noord-Hollands veebedrijf is 84 dieren kwijt na vele overtredingen

Het team dierenwelzijn Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) heeft in samenwerking met de dierenpolitie in januari een complete veestapel in bewaring genomen van een bedrijf in Noord-Holland.

Bij het bedrijf waren door de NVWA vele overtredingen geconstateerd in het verleden. Dit betroffen overtredingen op gebied van huisvesting en verzorging van de dieren. Aan de reeds lopende bestuurlijke lasten bleken door de eigenaren van het bedrijf niet te zijn voldaan en nieuwe overtredingen werden door de NVWA geconstateerd.

Gevolg was dat in totaal 84 dieren (koeien, stieren, kalveren en pinken) in bewaring zijn  genomen. Een rund moest worden geeuthanaseerd. De NVWA heeft proces-verbaal opgemaakt.