Bitcoinhandelaar aangehouden in witwasonderzoek

Afgelopen dinsdag werd een 28-jarige Amsterdammer aangehouden door de FIOD in een witwasonderzoek. Ook werd een woning doorzocht in Amsterdam. Hierbij werd beslag gelegd op ruim 11.000 euro contant geld, ongeveer 27.000 euro aan cryptovaluta en administratie. Vandaag werd de verdachte voorgeleid aan de rechter-commissaris en voor veertien dagen in voorlopige hechtenis genomen. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

De verdachte heeft vermoedelijk veelal criminele klanten gefaciliteerd bij de aan- en verkoop van bitcoins. Klanten konden tegen een relatief hoge provisie hun bitcoins bij hem inruilen voor contanten. Verdachte stelde hierbij vermoedelijk geen vragen over de herkomst van de bitcoins en de identiteit van zowel de verdachte als zijn klanten bleven anoniem. Hij heeft hiermee het witwassen van criminele inkomsten gefaciliteerd. Dat is strafbaar.

De FIOD is het onderzoek gestart nadat banken grote verdachte contante stortingen hadden gemeld bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU). In vijf jaar tijd zou de verdachte voor ruim 600.000 euro aan bitcoins hebben verhandeld.

In het onderzoek is nauw samengewerkt met de Spaanse politie omdat verdachte in Spanje woonachtig zou zijn.

Aanpak witwassen prioriteit
De aanpak van witwassen heeft prioriteit bij de overheid, omdat het van groot belang is voor de effectieve bestrijding van allerlei vormen van ernstige criminaliteit. Het versluieren van de criminele herkomst van opbrengsten van misdrijven stelt daders van deze misdrijven in staat om buiten het bereik van de opsporingsinstanties te blijven en ongestoord van het vergaarde vermogen te genieten.

Melden van ongebruikelijke transacties
De FIU is de instantie waar onder meer accountants, belastingadviseurs, trustkantoren en financiële dienstverleners ongebruikelijke transacties moeten melden. Deze zogenoemde poortwachters moeten melden op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Met haar analyse van de gemelde ongebruikelijke transacties legt de FIU transacties en geldstromen bloot die te relateren zijn aan witwassen, financiering van terrorisme of onderliggende misdrijven. Nadat een transactie als verdacht is aangemerkt, kan die onderzocht worden door een opsporingsinstantie of een veiligheidsdienst.