Eis: gevangenisstraf voor veelpleger faillissementsfraude: "Deze man is niet te stoppen?"

Het zal u gebeuren: U bestelt spullen, en die betaalt u vooruit. De spullen worden nooit geleverd. De BV gaat failliet en u staat met lege handen. Het gebeurt vaak genoeg. Een curator probeert vervolgens dat wat nog aan tegoeden in het bedrijf zit, zo eerlijk mogelijk onder de schuldeisers te verdelen. Daarvoor heeft hij de administratie nodig. Het komt ook voor dat de bestuurder geen administratie heeft bijgehouden, of dat hij die weigert te overhandigen aan de curator. Hierdoor kan de curator de belangen van de schuldeisers niet goed behartigen. We hebben het hier over faillissementsfraude.

Gisteren eiste het Openbaar Ministerie (OM) in de rechtbank Amsterdam een gevangenisstraf van 18 maanden tegen een 46-jarige verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland, vanwege drie faillissementsfraudes. Het is niet de eerste keer dat de man terecht stond vanwege faillissementsfraude, zei de officier: “In 2013 en 2016 is verdachte ook betrokken geweest bij faillissementsfraudes. Op 24 mei 2017 is hij door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot 26 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf.” Die straf is nog niet onherroepelijk, want de verdachte heeft beroep aangetekend.

'Geen administratie'
Het onderzoek door de FIOD startte naar aanleiding van een aangifte van de curator. Uit het onderzoek blijkt dat twee bedrijven van de man failliet zijn gegaan en naar de mening van het OM heeft hij fraude gepleegd. Hij pleegde daarnaast volgens het OM ook faillissementsfraude bij zijn faillissement in prive. Verdachte bood via zijn ondernemingen payroll-diensten aan zijn klanten aan, maar droeg onder andere de loonheffing en de omzetbelasting niet af aan de Belastingdienst. Het gaat om tonnen. Het ene bedrijf ging failliet in 2017 en de ander in 2018. De verdachte hield volgens het OM geen verplichte administratie bij of overhandigde die niet aan de curator. Daarnaast weigerde verdachte om verdere inlichtingen te verstrekken.
Gevangenisstraf

De officier sprak op zitting over ernstige feiten: “Verdachte heeft niet voldaan aan de op hem rustende verplichting een inzichtelijke administratie te voeren, bij te houden en te bewaren en of te verstrekken. Daardoor zijn schuldeisers, waaronder de belastingdienst, benadeeld in hun verhaalsmogelijkheden. Dit handelen is buitengewoon kwalijk te noemen,” zei hij: “Niet alleen omdat de gedupeerde schuldeisers financiële schade lijden, maar ook omdat dergelijke vormen van fraude het vertrouwen tussen ondernemers onderling, dat van essentieel belang is voor een goed functionerend handelsverkeer, aantasten.”

Civiel bestuursverbod
“In deze zaak hebben we te maken met drie faillissementen waarin deze plichten zijn geschonden door verdachte,” zei de officier: “Daarnaast hebben we zoals ik al aangaf te maken met iemand die niet weet te stoppen en al eerder – weliswaar niet onherroepelijk – een onvoorwaardelijke gevangenis opgelegd had gekregen.” De man heeft op verzoek van het OM in juni al een civiel bestuursverbod opgelegd gekregen door de rechtbank. “Dit om hem te stoppen” zei de officier. Gezien de ernst van de feiten eiste de officier een gevangenisstraf van 18 maanden.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.