Rechtbank vernietigt vergunning hotel aan Noordkade Veghel

Aan de Noordkade in Veghel komt voorlopig geen hotel. De gemeente Meierijstad verleende hiervoor eerder wel een vergunning, maar de rechtbank Oost-Brabant vernietigt dit besluit vandaag.

Aan de Noordkade staan verschillende industriële gebouwen uit de tijd dat de Coöperatieve Handelsvereniging (CHV) met onder meer een mengvoederbedrijf daar nog zat. In die panden zitten nu onder andere een bioscoop, winkels en een theater. Er staan ook 15 oude silo’s op het terrein. De gemeente Meierijstad verleende in juli 2019 een vergunning voor het bouwen van een hotel met 120 kamers bovenop de silo’s, het zogenaamde Silotel. Een groot aantal omwonenden stapte daarop naar de rechter. Zij vrezen onder meer voor verlies van privacy, lichthinder en parkeeroverlast.

De omwonenden stellen dat hotelgasten vanaf hun kamer, vanuit de bar en het restaurant van het hotel bij hun in huis of in de tuin kunnen kijken. Ze zijn vooral bang dat gasten toch op het balkon bij hun hotelkamer kunnen komen. Daarnaast vrezen de omwonenden dat ze overlast zullen ervaren door verlichting vanuit het hotel en vanaf de gevel en de weerkaatsing van licht. Ook denken zij dat er sprake zal zijn van parkeeroverlast, omdat de gemeente kort gezegd geen rekening zou hebben gehouden met parkeerplaatsen voor het personeel en bezoekers van de bar. En de 120 plekken die de gemeente wil toewijzen aan het hotel zouden eerder al zijn toegewezen als parkeergelegenheid voor het theater, de bioscoop en het foodcenter.

De gemeente legde in de vergunning vast dat de projectontwikkelaar voor de ramen van de hotelkamers een deel ondoorzichtige balustrade moet aanbrengen om het zicht naar beneden te blokken. Daarnaast stelt de ontwikkelaar dat er geen balkondeuren in de hotelkamers komen en dat de balkons alleen bedoeld zijn voor bijvoorbeeld de glazenwassers. De gemeente denkt dat de gasten maar kort in de bar en het restaurant zullen vertoeven. Met dit alles zou er dus geen sprake zijn van ernstige inbreuk op de privacy van de omwonenden. Ook met eventuele lichthinder en parkeeroverlast meent de gemeente voldoende rekening te hebben gehouden.

Oordeel rechtbank
Volgens de rechtbank heeft de gemeente bij het verlenen van de vergunning op sommige punten te weinig rekening gehouden met de belangen van de omwonenden. Zo vindt de rechtbank dat onvoldoende vast staat dat de inbreuk op de privacy van de omwonenden wordt beperkt door de maatregelen die worden genomen. In de vergunning staat namelijk niet vermeld dat er niemand op de balkons mag komen. Bovendien is niet vastgelegd wat de openingstijden van de bar en het restaurant mogen zijn. En naast gasten kunnen ook derden gebruikmaken van die faciliteiten.

Verder erkent de gemeente dat een aantal omliggende woningen hinder kan hebben van gevelreflectie, maar denkt dat die hinder kan worden beperkt. Volgens de rechtbank had de gemeente de beperkende maatregelen daarom verplicht moeten stellen. Dit liet zij echter na. Tot slot oordeelt de rechtbank dat de gemeente een groot deel van de beoogde parkeerplaatsen voor het hotel al eerder aan een ander bouwplan heeft toegekend. Die plekken kunnen nu niet meer aan het hotel worden toegewezen. Daarbij weegt mee dat de projectontwikkelaar heeft aangegeven dat het beoogde parkeerterrein niet exclusief is bedoeld voor hotelgasten. Al met al is niet uit te sluiten dat er te weinig parkeerplaatsen zijn en dus een risico op parkeeroverlast.

De rechtbank vernietigt de vergunning voor de bouw van het hotel. Dit betekent dat er niet mag worden gebouwd en dat de gemeente bij een eventueel nieuw te verlenen vergunning rekening moet houden met deze uitspraak.


De silo's, gezien vanaf de Zuidkade - Bron: Google Maps