Weeronline past klimaatnormaal voortaan jaarlijks aan

Door de sterke opwarming van het klimaat verandert ‘het normale weer’ razendsnel. Daarom vindt Weeronline het relevant om de klimaatnormalen vanaf nu jaarlijks aan te passen in plaats van één keer in de tien jaar. Hiermee sluit wat onze meteorologen als normaal weer beschrijven beter aan bij wat mensen als gewoon weer ervaren.

Klimaat is een beschrijving van het gemiddelde weer over een periode van 30 jaar. Wanneer in het weerbericht gesproken wordt over ‘het normale weer’ gaat het om zo’n klimaatperiode. Een kortere periode is niet werkbaar om als klimaat te hanteren, omdat de jaarlijkse grillen van het weer dan een te grote invloed op het gemiddelde hebben.

Normaal is niet lang meer normaal
De afgelopen jaren werd voor ‘het normale weer’ het gemiddelde over de periode 1981-2010 gebruikt. Elke tien jaar wordt deze periode aangepast. Een aanpassing naar de periode 1991-2020 is nu aan de beurt. Doordat het klimaat sterk opwarmt maken de normalen een flinke sprong. Hierdoor spreken we vanaf nu dus ineens pas bij hogere temperaturen over normaal tot bovennormaal weer. En is het normale aantal ijsdagen bijvoorbeeld lager en het gebruikelijke aantal warme dagen hoger.

De afgelopen jaren bleek dat het gebruik van de normaal 1981-2010 niet meer aansloot bij de realiteit. Consumenten ervoeren temperaturen die precies gelijk waren aan deze normaal als fris. Dit komt doordat het de afgelopen jaren bijna standaard warmer was dan gemiddeld over de periode 1981-2010.

Door de klimaatperiode aan te passen naar 1991-2020 sluit de normaal weer veel beter aan bij de ervaring, maar na een paar jaar zal dit met de doorgaande opwarming van ons klimaat opnieuw niet meer het geval zijn. Daarom zal Weeronline vanaf nu gaan werken met een lopend-30-jaarsgemiddelde en de normaal dus jaarlijks aanpassen. In januari 2022 zullen we dus vergelijken met het gemiddelde over de periode 1992-2021.

Klimaatverandering minder duidelijk door aanpassen normaal?
Door de normaal jaarlijks aan te passen zal minder vaak sprake zijn van te warm weer en zal relatief koud weer vaker voorkomen. Dit kan mogelijk een vals idee geven dat het met de opwarming van het klimaat wel meevalt. Aan de andere kant kan het eerlijk benoemen dat vorst in de winter niet meer per se gebruikelijk is juist bewustwording creëren.

Weeronline maakt bovendien onderscheid tussen het gewone weerbericht dat goed moet aansluiten bij de beleving en onze nieuwsberichten waarin de opwarming van het klimaat ruimschoots aan bod komt. Zo zullen top-notering qua warmte en warmterecords veel vaker blijven voorkomen dan kouderecords. Nooit eerder vertoonde weersextremen drukken ons bovendien vaak genoeg met onze neus op de feiten.