Maatregelen tegen illegale puppysmokkel

De illegale handel in huisdieren komt helaas voor in Europa en leden van het Europees Parlement willen actie ondernemen om dieren beter te beschermen en overtreders te straffen.

Veel huisdieren worden illegaal verhandeld in de EU. Omdat het een hoge winst oplevert tegen een laag risico, is het vaak een lucratieve bron van inkomen voor criminele netwerken.

Om de illegale handel in huisdieren klem te zetten, hebben de EP-leden op 21 januari gevraagd naar EU-maatregelen, strengere sancties en een Europese verplichting om dieren te registreren, in een resolutie die door de commissie milieubeheer en volksgezondheid werd aangenomen.

Europeanen geven om dieren
Honden en katten zijn de populairste gezelschapsdieren in de EU en voor velen van ons zijn ze deel van de familie. De meeste EU-burgers hechten veel belang aan het welzijn van hun trouwe viervoeters: 74% gelooft dat gezelschapsdieren beter beschermd moeten worden.

Dierensmokkel kan leiden tot dierenleed: van erbarmelijke omstandigheden tijdens het fokken, tot pups en kittens die te vroeg bij hun moeders worden weggehaald en lange reizen moeten ondergaan in stresserende omstandigheden, vaak zonder eten of drinken.

Er is ook een risico voor de volksgezondheid. Illegaal geïmporteerde dieren zijn vaak niet ingeënt en kunnen hondsdolheid hebben, waardoor ze besmettelijke ziektes kunnen doorgeven aan mensen of vee.

Smokkel kan ook de interne markt van de EU verstoren omdat consumenten een voorkeur hebben voor lage prijzen en hun huisdieren vaak online kopen, zonder dat ze zich bewust zijn van de risico’s die ermee gepaard gaan.

Maatregelen voor het welzijn van dieren, bescherming van consumenten en volksgezondheid
In een resolutie die in 2016 werd aangenomen, vroegen Europarlementariërs naar een compatibel systeem in de EU om huisdieren te registreren. Nu roepen ze de Commissie op om met een wetsvoorstel te komen voor een verplicht EU-systeem voor de registratie en identificatie van katten en honden, meer controle en strengere sancties tegen de vervalsers van dierenpaspoorten. Ze willen ook een gemeenschappelijke definitie in de EU voor pup- en kittenkwekerijen, omdat de verschillen in de standaarden van dierenwelzijn leiden tot prijsverschillen waar illegale kwekers van profiteren.

EP-leden willen richtlijnen rond het kweken van huisdieren en moedigen EU-landen aan om een register aan te maken van toegelaten kwekers en verkopers. Ze willen ook mensen aanmoedigen om huisdieren te adopteren, in plaats van te kopen. Er wordt verwacht dat er tijdens de plenaire vergadering van februari over de resolutie gestemd zal worden.