Kort geding van Jehovah's Getuigen achter gesloten deuren

Het kort geding van de Christelijke Gemeente van Jehovah’s Getuigen is vandaag achter gesloten deuren behandeld. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland besloten.

Onderzoeksrapport
De Jehovah’s Getuigen willen met de zaak voorkomen dat een onderzoeksrapport over hen gepubliceerd wordt. Dit rapport is gemaakt door de Universiteit Utrecht, in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). In het onderzoeksrapport wordt seksueel misbruik binnen de geloofsgemeenschap in kaart gebracht. De Jehovah’s Getuigen wilden dat het kort geding achter gesloten deuren behandeld zou worden. De voorzieningenrechter wees dit verzoek toe.

Het geschil tussen partijen gaat om de inhoud van het rapport. Als dat in de openbaarheid op de zitting zou worden besproken, zou  juist naar buiten komen wat de Jehovah’s met het kort geding willen voorkomen.

Met het oog op een ‘goede rechtsbedeling’ behandelde de voorzieningenrechter de zaak daarom zonder pers en publiek. Zodra de voorzieningenrechter uitspraak doet in de zaak over de publicatie, zal die wél openbaar zijn. Het is nog niet bekend wanneer dit zal zijn.