Gemeente Rheden hoeft niet in te grijpen bij overlast speelveld

De gemeente Rheden hoeft niet handhavend op te treden tegen de overlast die omwonenden van een speelveld in De Steeg ervaren. Volgens de rechtbank vindt er geen overtreding plaats waartegen de gemeente kan optreden. Daarom verklaart de rechtbank het beroep van de buurtbewoners ongegrond.

De gemeente Rheden richtte een paar jaar geleden het speelveld in De Steeg opnieuw in. Er is toen onder meer een kabelbaan geplaatst. Omwonenden klaagden bij de gemeente over het geluid van de kabelbaan en willen onder andere dat de kabelbaan wordt verplaatst. Dit verzoek om handhaving wees de gemeente af. Wel trof de gemeente maatregelen om het geluid van de kabelbaan te verminderen door aanpassing van de trolley. De omwonenden stelden beroep in bij de rechtbank tegen de afwijzing van de gemeente.

Geen overtreding geluidsnorm
Volgens de rechtbank is de gemeente niet verplicht om iets aan de kabelbaan te doen. Het speelveld en de kabelbaan zijn niet in strijd met het bestemmingsplan en ook niet met de gemeentelijke verordening. Voor het speelterrein geldt geen geluidsnorm op grond van de milieuwetgeving. Er is daarom geen sprake van een overtreding waartegen de gemeente handhavend kan optreden.