Grebbedijk moet worden versterkt

De Grebbedijk, tussen Wageningen en Rhenen, moet worden versterkt. Deze dijk loopt voor een deel door de provincie Utrecht. Het ontwerp voor een veilige en mooie Grebbedijk en het omliggende gebied staat nu op hoofdlijnen beschreven in het ontwerp voorkeursalternatief (VKA).

In een gezamenlijk project zijn de mogelijkheden verkend om een veilige en toegankelijke Grebbedijk te realiseren met nieuwe natuur. De Grebbedijk beschermt 250.000 bewoners van de Gelderse Vallei tegen het water van de Nederrijn. Als de dijk doorbreekt loopt een groot gebied onder water, met steden als Veenendaal en Amersfoort.

De dijk moet over 5,5 kilometer worden versterkt. Dit biedt tegelijkertijd mogelijkheden voor andere ambities in het gebied, zoals natuurbeleving en het behoud van erfgoed en recreatie. Waterschap Vallei en Veluwe werkt hiervoor samen met bewoners, ondernemers, belangenverenigingen en geïnteresseerden en de gebiedspartners provincies Utrecht en Gelderland, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en gemeente Wageningen zijn partners.

De versterking van de Grebbedijk is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) om te voldoen aan de geldende veiligheidsnormen. In het HWBP werken Rijkswaterschap en alle Waterschappen aan de grootste dijkversterkingsopgave in Nederland sinds de deltawerken.