Zedenverdachte Keith Bakker blijft langer vastzitten

Het schorsingsverzoek van de bekende voormalige verslavingsgoeroe Keith Bakker (59) is afgewezen. Dat heeft de rechtbank vanmiddag besloten tijdens de eerste pro forma zitting. Bakker, weer verdacht van een zedenmisdrijf, was zelf niet bij de zitting aanwezig, hoewel de rechtbank dat wel had verwacht.

Bakker wordt verdacht van aanranding en verkrachting bij een meisje, dat volgens het Openbaar Ministerie (OM) destijds nog geen 18 jaar was. Het misbruik zou hebben plaatsgevonden tussen 1 mei 2016 en 3 augustus 2018.

Op 1 oktober 2019 werd Bakker daarom opgepakt. Sindsdien zit de voormalige therapeut vast.

Eerdere delicten
Bakker had zijn eigen afkickkliniek en werd bekend door programma's als Family Matters, waarin hij probleemjongeren en hun families bijstond. In 2010 kwam hij al onder vuur te liggen, nadat ex-patiënten hem ervan beschuldigden hen seksueel te hebben misbruikt.

De rechter legde hem uiteindelijk vijf jaar celstraf op, met aftrek van zijn voorarrest. Daarnaast kreeg hij een beroepsverbod opgelegd.

Beroepsverbod
Het beroepsverbod heeft Bakker nu alsnog geschonden, stelt het Openbaar Ministerie (OM). Zo zou hij het meisje hebben geholpen toen zij een eetstoornis had, waardoor zij hem vermoedelijk zag als haar therapeut.

Sindsdien zocht hij volgens het OM steeds vaker contact met haar. Er zou daarbij sprake zijn geweest van een afhankelijkheidsrelatie, omdat Bakker naar verluidt grotendeels in het levensonderhoud van het vermeende slachtoffer voorzag.

Verklaring
Naar eigen zeggen had de voormalige goeroe alleen een relatie met het meisje en was hij niet haar therapeut. Om dat te bewijzen zette Bakker eerder een 142 pagina's tellende verklaring online, waarin hij meerdere intieme gesprekken met zijn ex-vriendin publiceerde. Ook zette hij een brief online die zij zou hebben geschreven.

Het meisje verklaart daarin volgens Bakker dat hij nooit haar hulpverlener was en dat ze pas een relatie kregen nadat ze 18 jaar werd. Ze paste destijds op zijn kinderen, zo staat er geschreven.

Niet aanwezig
Ondanks zijn eerdere uitgebreide verklaring, is Bakker vandaag zelf niet aanwezig in de rechtszaal om zichzelf te verdedigen. Volgens zijn advocaat Patrick van der Meij verwachtte de zedenverdachte namelijk niet dat er 'heel veel zou gaan gebeuren'.

Er vindt dan ook pas later een inhoudelijke behandeling van de zaak plaats. Het onderzoek naar de zaak loopt nog, daarom staat er nu eerst een pro forma zitting op de agenda.

Kanttekeningen
Daarnaast zit Bakker volgens zijn advocaat in een lastig parket om zich te verweren'. 'Vind maar eens bewijs dat je iets niet hebt gedaan', stelt Van der Meij. Hij benadrukt dat er meerdere kanten aan dit verhaal zijn. 'Het is haar woord tegen het zijne.'

Hij beweert dat er bovendien gebreken te ontdekken zijn in de tenlastelegging. Zo is de kans op herhaling volgens Van der Meij klein, in tegenstelling tot wat het OM verwacht. 'Het is onwaarschijnlijk dat mijn cliënt in een soortgelijke situatie terecht komt en zich daaraan overgeeft.'

Daarnaast vindt de advocaat de aanklacht ongegrond en zijn er volgens hem onvoldoende bezwaren. 'Iedereen in het dossier lijkt een belang hebben om hun eigen straatje schoon te vegen.'

Voorlopige hechtenis
Hij vraagt daarom de rechtbank om de voorlopige hechtenis op te heffen, zodat Bakker zijn proces in vrijheid kan afwachten. Ook omdat Bakker zo meer ruimte krijgt om mee te werken aan het onderzoek en daarmee een betere kans op een eerlijk proces heeft.

Maar de officier van justitie gaat daar niet in mee. Er zou wel degelijk sprake zijn van recidivegevaar, aangezien 'de verdachte in 2012 al veroordeeld is voor soortgelijke fouten'. Ze stelt bovendien dat het hier gaat om 'buitengewoon ernstige fouten'.

PTSS
Het meisje zat volgens de officier zelf niet te wachten op de relatie. 'In die periode was ze kwetsbaar en had ze een eetstoornis. Op dat moment is de verdachte in haar leven gekomen en heeft hij zich in het gezin gewrongen.'

Het meisje zou in behandeling zijn geweest bij de GGZ en lijden aan PTSS.

18 jaar
Daarnaast was ze wel degelijk minderjarig op het moment dat er een seksuele relatie ontstond, stelt de officier. 'De verklaring dat het seksuele contact pas na haar achttiende plaatsvond, is op nadrukkelijk verzoek van de verdachte opgeschreven. Dat is gebleken uit nader verhoor en heeft de verdachte ook bevestigd.'

De rechtbank beaamt dat het hier gaat om ernstige feiten. Het verzoek om schorsing wordt daarom afgewezen. 'Het belang van de strafvordering weeg zwaarder dan het persoonlijk belang van de verdachte.'

Op 20 maart zal de inhoudelijke behandeling van de zaak plaatsvinden.