Geen verrassing: luisteren naar natuurbeschermers werkt

Vissers en boeren zijn de groepen die het meest recht-tegenover natuurbeschermers staan wanneer het erom gaat hoe hun beroep uitgevoerd zou moeten worden. Logischerwijs zouden ze eigenlijk meer samen moeten werken om tot een betere beoefening daarvan te komen. In de VS laten vissers en natuurbeschermers nu zien dat dit inderdaad werkt.

Sleepnetvissen
Sleepnetvissen

Twee decennia nadat vissers van de overheid moesten stoppen met bodemvissen in grote delen van de Grote Oceaan, komen ze nu, na overlegd te hebben met natuurbeschermers, terug met een duurzame manier van vissen. Opnieuw wordt er gevist naar bodemvissen, maar nu wordt rekening gehouden met verschillende leefomgevingen zoals koraalbanken waardoor vissoorten die voorheen overbevist werden, weer een kans krijgen om te herstellen.

Door deze samenwerking komen er weer vissoorten op het menu te staan die er lange tijd niet meer hebben opgestaan, het resultaat is dus een betere onderneming. Misschien moeten vissers en boeren hier ook maar eens gaan overleggen met natuurbeschermers...