Drie keer zoveel kans op een inbraak tijdens oud en nieuw

Terwijl Nederland feestvierend het nieuwe jaar inluidt, is het voor inbrekers spitsuur. Oud en nieuw is hét hoogtepunt van het jaar voor inbrekers. Tijdens de laatste jaarwisseling werd er 3x meer ingebroken dan gemiddeld in januari, zo blijkt uit de InbraakBarometer van Interpolis. Met de InbraakBarometer kunnen Nederlanders het actuele inbraakrisico in hun eigen wijk bekijken en zo voorbereidingen treffen om oudejaarsavond veilig te vieren.

Youri van der Avoird, bij Interpolis verantwoordelijk voor de InbraakBarometer: ‘De feestelijkheden op oudejaarsavond geven inbrekers de perfecte omstandigheden om binnen te sluipen. Het feit dat mensen de hele avond en nacht van huis zijn of nog even vlug bij de buren binnenlopen voor een toost, zorgt voor een toename in het risico op inbraak. Door het lawaai van vuurwerk en de drukte op straat, kunnen inbrekers ongehoord en ongezien hun slag slaan.’

Voor ruim 3.000 euro buit
Daarnaast zijn er zo kort na de feestdagen vaak veel nieuwe, dure spullen in huis. Gemiddeld wordt tijdens een woninginbraak voor 3.242 euro buitgemaakt. Youri: ‘Los van de spullen die gestolen zijn, is het een verschrikkelijk gevoel dat iemand in jouw huis op zoek is geweest. We horen vaak dat mensen na een inbraak daar nog weken last van hebben, bijvoorbeeld van slapeloosheid. We voelen ons verplicht om meer te doen dan de materiële schade vergoeden en hebben daarom onder andere de InbraakBarometer ontwikkeld.’

Doe alsof je thuis bent
Er zijn manieren om de kans op een inbraak te minimaliseren: Als je lekker een paar dagen weg bent met oud en nieuw: doe alsof je thuis bent door bijvoorbeeld timers op je lampen te zetten. Sta je lekker buiten te proosten met de buren? Doe echt even alle deuren dicht. En de achterdeur op slot. Ook als je maar even naar buiten gaat. Zet de kliko binnen of in de schuur. Een kliko wordt regelmatig als opstapje gebruikt om ergens binnen te komen.

Extra opletten in Flevoland en Limburg
Vooral in de provincies Flevoland en Limburg is het risico op een inbraak tijdens oud en nieuw per huishouden het grootst, blijkt uit cijfers van de InbraakBarometer van Interpolis. Op wijkniveau hebben voornamelijk wijken in de grote steden een hoge risicoscore tijdens de jaarwisseling. 

9 procent minder inbraken in 2019
Ondanks de piek tijdens oud en nieuw neemt het aantal inbraken in Nederland al jaren af. Ook in 2019 is er weer minder ingebroken dan in het voorgaande jaar. Waar de teller in 2018 tot en met november bij Interpolis op 7.170 claims stond, zijn dat dit jaar tot en met november 6.522 claims, een afname van 9 procent. Desondanks is het tijdens de jaarwisseling verstandig om extra oplettend te zijn.