Serious Request mag kerstavond vieren in Groningen, ondanks geluidsoverlast

Op 19 december heeft de bestuursrechter een verzoek tot schorsing van de evenementenvergunning voor het evenement ‘3FM Serious Request’ op Kerstavond op de Ossenmarkt in Groningen, ter zitting behandeld.

De vergunning was verleend door de burgemeester van Groningen. Het verzoek was ingediend door een omwonende. De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat de geluidsbelasting die verzoeker in zijn huis zou moeten dulden zeer fors is en hoger is dan hetgeen in het algemeen als onduldbare hinder wordt aangemerkt. Dat brengt volgens de voorzieningenrechter met zich mee dat dit hoge eisen stelt aan de belangenafweging die door de burgemeester moet worden verricht.

De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat de burgemeester in dit geval tot het verlenen van de vergunning heeft kunnen komen omdat enerzijds de geluidsbelasting in de tijd beperkt was, het om een eenmalig evenement ging en verzoeker zelf enige maatregelen kon treffen om zich aan de overlast te onttrekken. Anderzijds omdat de belangen van de gemeente bij dit evenement met landelijke uitstraling, en de belangen van de Stichting NPO en het Rode Kruis die zich inspannen voor een inzameling voor een goed doel zwaar wegen. De voorzieningenrechter heeft het verzoek daarom afgewezen.