Bert's Animal Verhuur mag geen dieren meer verhuren

Bert's Animal Verhuur uit de gemeente West Maas en Waal dat dieren verhuurt mag hier niet mee doorgaan. Het bedrijf stapte naar de voorzieningenrechter omdat de gemeente had besloten dat zij moest stoppen met de dierverhuuractiviteiten. De activiteiten zouden in strijd met het bestemmingsplan zijn. Met de gang naar de rechter wilde het bedrijf afdwingen dat het besluit van de gemeente geschorst zou worden. De voorzieningenrechter wijst dit verzoek af.

Wijziging bestemmingsplan
Het bedrijf verhuurt sinds 1998 boerderijdieren en exotische dieren, zoals kamelen, voor kerststallen, braderieën en andere festiviteiten.. Op 19 juli 2016 besloot de gemeente een principemedewerking te verlenen aan wijziging van het bestemmingsplan. Door de wijziging zouden de dierverhuuractiviteiten op de huidige locatie worden gelegaliseerd. Op 22 oktober 2019 trokken de gemeente dit besluit in, omdat het bedrijf niet alle vereiste gegevens heeft overgelegd die nodig zijn voor de totstandkoming van het ontwerpbestemmingsplan. Het bedrijf is het niet eens dat de principemedewerking is ingetrokken.

Belangenafweging
Omwonenden hebben al langere tijd overlast door de dierverhuuractiviteiten van het bedrijf. Zij verzochten de gemeente hiertegen op te treden. In november van dit jaar besloot de gemeente dat het bedrijf uiterlijk op 18 december 2019 zijn dierverhuuractiviteiten moet staken. Volgens de rechter heeft de gemeente dit terecht besloten. Aangezien op korte termijn geen wijziging van het bestemmingsplan plaatsvindt, mag de gemeente de belangen van omwonenden en het algemeen belang zwaarder laten wegen dan het belang van het bedrijf.