Gevangenisstraf voor voormalige Iraakse rechter

Een 72-jarige inwoner van Utrecht, voorheen rechter in Irak, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 66 maanden. Dat heeft het gerechtshof Den Haag vandaag beslist.

De verdachte heeft als rechter in Irak valse arrestatiebevelen laten uitvaardigen tegen zijn toenmalige, in Nederland wonende en werkende, schoonzoon en diens in Irak wonende broer. De reden hiervoor was een familieconflict. De verdachte wilde zijn toenmalige schoonzoon ertoe bewegen in dit conflict toe te geven. De politie in Nederland heeft de toenmalige schoonzoon aangehouden en korte tijd vastgehouden als gevolg van het inmiddels internationaal uitgevaardigde arrestatiebevel. Ook de in Irak wonende broer is korte tijd van zijn vrijheid beperkt geraakt als gevolg van het tegen hem uitgevaardigde arrestatiebevel.

Het Haagse gerechtshof oordeelt dat de verdachte misbruik heeft gemaakt van de hem door zijn ambt gegeven macht. Ook heeft hij het conflict met zijn schoonzoon over de landsgrenzen van Irak heen getild en de Nederlandse overheid onder valse voorwendselen de toenmalige schoonzoon laten aanhouden.

Met zijn handelen heeft de verdachte het vertrouwen dat moet kunnen worden gesteld in rechters, waar ook ter wereld, op grove wijze geschonden. Wanneer van deze macht misbruik wordt gemaakt, schaadt dit de rechtsorde en het vertrouwen dat burgers in rechters moeten kunnen hebben.

Het gerechtshof heeft bij de bepaling van de strafmaat acht geslagen op de ontberingen die de verdachte onder het regime van Saddam Hussein heeft moeten doorstaan in de vorm van martelingen. Hij heeft toen onder zeer erbarmelijke omstandigheden in de gevangenis gezeten. Het huidig verblijf in de gevangenis valt hem daarom, ook gezien zijn leeftijd en broze gezondheid, zwaarder dan voor andere personen het geval is. Deze persoonlijke omstandigheden nemen niet weg dat de aan rechters te stellen normen gehandhaafd moeten worden.