Uitbreiding trajectcontrole A2

De trajectcontrole op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht en vice versa wordt uitgebreid naar vijf secties. Het trajectcontrolesysteem bestaat nu uit drie secties. Vanaf 16 december wordt ook op de tussenliggende wegdelen op snelheid gecontroleerd.

Bij het huidige trajectcontrolesysteem wordt op drie wegdelen (secties) op snelheid gecontroleerd. Op de tussenliggende stukken is geen controle. Daar verhogen veel automobilisten hun snelheid, om bij de start van de volgende sectie weer af te remmen. Die wisselende snelheid vormt een risico voor de verkeersveiligheid. Daarom is gekeken of op de twee wegdelen tussen de secties ook op snelheid gecontroleerd kan worden.

Het trajectcontrolesysteem wordt daarmee uitgebreid van 3 naar 5, aaneengesloten, secties. Van Amsterdam naar Utrecht wordt er van hectometerpaal (hm) 39,8 tot hm 55,2 op snelheid gecontroleerd. Van Utrecht naar Amsterdam is dat van hm 54,9 tot 39,7. Als in meerdere secties de snelheid wordt overtreden, krijgt de bestuurder een boete voor de hoogst gemeten snelheid.

De uitgebreide trajectcontrole gaat maandag 16 december om 8.30 uur in.