Conflict VGZ en zorgverlener Parnassia gaat om meer dan geld

In eerste instantie leek de patiëntenstop van zorginstelling Parnassia voor verzekerden van VGZ vooral te gaan om een financieel conflict, langzaam wordt echter duidelijk dat er veel meer speelt op de achtergrond. Volgens Marc Blom, psychiater en lid van de raad van bestuur van de Parnassia Groep (met filialen in Noord-Holland, Haaglanden en Rotterdam Rijnmond), wil de verzekeringsmaatschappij op de stoel van de behandelaar gaan zitten.

Gisteren bracht de zorginstelling zelf de noodmaatregel naar buiten. "Parnassia Groep heeft het zeer moeilijke besluit moeten nemen om mensen vanaf 18 jaar en ouder die verzekerd zijn bij VGZ of één van haar merken niet meer in behandeling te nemen. Door de vele miljoenen die VGZ niet wil betalen voor de zorg van Parnassia Groep aan VGZ verzekerden, is het voor ons niet langer verantwoord om te blijven behandelen", zo luidde de verklaring op de site van Parnassia. De instelling heeft nog 16 miljoen euro tegoed van de zorgverzekeraar die niet over de brug wil komen met dat bedrag.

De kiem van de probleem ligt in een andere benadering van VGZ voor de behandeling van patiënten dan professionals op de werkvloer. "Psychische problemen lossen zich meestal vanzelf wel op. Je kunt beter niets doen. Mensen herstellen spontaan en dat maakt dat de meeste psychische hulp niet zinnig is", zo zou VGZ-bestuurder Ab Klink gezegd hebben volgens Blom.

De Parnassia-bestuurder bevestigt dat een deel van de patiënten herstelt zonder professionele hulp. Echter de mensen die bij de GGZ-instelling behandeld worden komen binnen via andere zorgbehandelaars. "De patiënten die wel bij ons in zorg komen is dus een selectie. Een selectie die deskundige hulp wel degelijk nodig heeft. We weten bijvoorbeeld dat als een depressie langer dan een jaar bestaat, de kans op spontaan herstel (vrijwel) 0 is. Bij Parnassia Groep heeft ongeveer de helft van de patiënten bij aanmelding een depressie die al langer dan een jaar duurt. De uitspraak van Klink is dus onzinnig en populistisch te noemen. En wat voor depressie geldt, geldt ook voor de andere veel voorkomende aandoeningen", zo legt Blom uit.

Daarnaast geeft Blom aan dat de werkwijze en de wijze van financiering van VGZ voor Parnassia onwerkbaar is. "Wat VGZ van ons vraagt is dat wij iedere maand exact 2000 patiënten in behandeling nemen. Bij Parnassia Groep worden patiënten in zorg genomen op volgorde van aanmelding en op basis van urgentie. We maken daarbij geen onderscheid bij wie iemand verzekerd is. VGZ vraagt ons dit los te laten en te selecteren op waar iemand verzekerd is en hoeveel zorg VGZ per maand ingekocht heeft. Als dat betekent dat iemand die ernstig ziek is langer moet wachten omdat het maandelijkse maximum aan VGZ-verzekerden bereikt is, vindt VGZ dat geen probleem. Als wij dit wel een probleem vinden voor die patiënt, is het financiële risico voor ons."

"Waar binnen een aantal maanden een deel van de klachten spontaan verdwijnt, is er ook een keerzijde. Wanneer iemand langer moet wachten op een behandeling neemt de kans op chroniciteit toe. De kosten die VGZ wil besparen door een paar mensen die mogelijk spontaan herstellen weg te houden bij behandeling, betalen ze 10 keer terug als er een paar patiënten chronisch ziek worden. En dan hebben we het nu over geld, maar eigenlijk hebben we het over een moeder die niet meer voor haar kinderen kan zorgen, een werknemer die niet meer kan werken en erger… En nogmaals, welke patiënt spontaan herstelt en welke chronisch ziek wordt; het staat helaas niet op hun voorhoofd geschreven", zo schetst Blom de lastige situatie waarin GGZ-instellingen zich bevinden.

Parnassia is niet de enige zorgaanbieder met problemen met VGZ. Ook ziekenhuizen en huisartsen lukt het niet om contracten af te sluiten met realistische tarieven en voorwaarden zo laat de GGZ-instelling weten.