OM: 'PGB-fraudeur moet 2 miljoen terugbetalen aan de staat'

Het Openbaar Ministerie heeft vandaag in de rechtbank in Den Bosch geëist dat een veroordeelde zorgfraudeur 1.963.152,15 euro betaalt aan de staat. Volgens het OM heeft de vrouw dit bedrag verdiend door te frauderen met de persoonsgebonden Budgetten (PGB’s) van tientallen cliënten.

‘Zonder medeweten cliënten’
De rechtbank in Den Bosch veroordeelde de vrouw op 16 augustus 2017 voor grootschalige PGB-fraude. De veroordeelde hielp kwetsbare Hindoestaans Surinaamse mensen aan een PGB en beheerde dat voor hen. Vervolgens heeft ze een groot deel van het PGB budget in eigen zak gestoken. ‘Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het meermalen plegen van valsheid in geschrift en het opzettelijk gebruik maken van valse stukken. Verdachte heeft op eigen houtje, zonder medeweten of toestemming van de budgethouders of zorgverleners, formulieren ingevuld en deze vervolgens ingediend bij CZ Zorgkantoor of de Sociale Verzekeringsbank,’ aldus de rechtbank. De rechtbank legde de vrouw een gevangenisstraf van 28 maanden op, waarvan zes maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Daarnaast kreeg de verdachte een beroepsverbod.

Berekening
Het OM heeft aan de hand van 9 uitgewerkte dossiers van cliënten berekend welk deel van de door verdachte aangevraagde en beheerde PGB’s zijn besteed aan daadwerkelijke zorg. Het OM heeft berekend dat 38 % van de aangevraagde PGB werd besteed aan zorg. Dat betekent dat het wederrechtelijk verkregen voordeel voor verdachte 62 % is van de aangevraagde PGB’s. Voor de 9 dossiers gaat het om 699.975,37 euro dat anders is besteed dan aan zorg. Voor nog eens 15 andere cliënten heeft de vrouw in totaal 2.077.199,89 euro aan PGB aangevraagd. Wanneer daar de terugbetaalde gelden en het percentage aan zorg besteedde gelden vanaf gehaald worden, blijft er 1.263.176,78 euro over wat niet aan zorg besteed is. Dat maakt dat de vrouw als het aan het OM ligt, in totaal 1.963.152,15 euro moet betalen aan de staat.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.