Onderzoek Rijksrecherche lek dossier-Ruinerwold

Het Openbaar Ministerie Noord-Nederland is geschokt door de inhoud van de publicaties van De Telegraaf – gisteren en vandaag – waarin delen uit het onderzoek-Ruinerwold worden aangehaald.

Het lekken en het publiceren van deze stukken hebben een persoonlijke impact op de slachtoffers, naast de schade aan het lopende opsporingsonderzoek.

Het Openbaar Ministerie heeft tijdens het onderzoek juist uiterste zorgvuldigheid betracht in de bejegening van alle betrokkenen. Deze publicatie doet op grove wijze afbreuk aan de privacy van deze personen.

Met het lekken en de publicatie van de stukken worden de slachtoffers opnieuw geslachtofferd. Vanochtend is dan ook besloten tot het instellen van een onderzoek door de Rijksrecherche naar het lekken van deze dossierstukken.

“Deze gang van zaken is onacceptabel”, aldus hoofdofficier Diederik Greive, die vanochtend opdracht heeft gegeven voor het instellen van een onderzoek.

Greive: “De verantwoordelijken hebben zich geen moment bekommerd om de schadelijke gevolgen die dit kan hebben voor de kwetsbare betrokkenen. Het is onbegrijpelijk dat besloten is tot het lekken en het publiceren van de stukken, gezien de gevoeligheid van de informatie. De slachtoffers hebben in vertrouwelijkheid hun verhaal gedaan. Ik ben echt verontwaardigd over het blijkbaar bewuste besluit het dossier te lekken en door dit niveau van berichtgeving.”