Bijstandsgerechtigden moeten verplicht tegenprestatie gaan leveren

Bijstandsgerechtigden in alle Nederlandse gemeenten moeten verplicht een zogenoemde tegenprestatie gaan leveren voor hun uitkering. Middels een kamerbrief informeerde staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tamara van Ark de Tweede Kamer gisteren over de maatregel. Nu gaan gemeenten nog erg verschillend om met tegenprestaties en hebben ze hier een grote mate van beleidsvrijheid in.

Van Ark schrijft onder meer in de brief: "Ik streef een inclusieve samenleving na, waarbij mensen zoveel mogelijk meedoen in betaald werk, en als dat niet mogelijk is via andere vormen van participatie zijn betrokken. De gesprekken met gemeenten en bijstandsgerechtigden sterken mij erin dat de meeste mensen ook graag willen meedoen en zich daarvoor willen inspannen. Ik sta voor een overheid die mensen ondersteunt bij hun inspanningen, initiatief stimuleert en beschermt waar dat nodig is. Het is belangrijk dat mensen in de bijstand meer perspectief krijgen om weer aan het werk te komen en mee te doen. Langdurige afhankelijkheid van de bijstand kan leiden tot sociaal isolement en vergroot de kans op schuldenproblematiek. We mogen mensen niet anoniem langs de kant laten staan, het gaat erom mensen bij de samenleving te betrekken. Gemeenten en bijstandsgerechtigden zelf spelen hierbij een cruciale rol."

De tegenprestatie kan bestaan uit een baan, een leer-, werk- en re-integratietraject, een stage, vrijwilligerswerk, een studie/taalcursus tot ten minste niveau 1F, schuldhulp, mantelzorg onder bepaalde voorwaarden of een traject in de huidige tegenprestatie, waaruit de gemeente de keuze kan maken wat in het individuele geval als best passend aanbod wordt gezien, aldus Van Ark in de brief. 

Niet iedereen is even happig op de verplichte tegenprestie zo lezen we op Twitter. De Amsterdamse wethouder Rutger Groot Wassink noemt het een onzinnige maatregel, en de Bijstandsbond, een belangenorganisatie voor minima, vergelijkt het zelfs met dwangarbeid.