Drie nieuwe opvanglocaties ongedocumenteerden in Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft drie nieuwe locaties aangewezen om ongedocumenteerden, veelal illegale asielzoekers, onderdak te bieden. Het gaat hierbij om een pand aan de Plantage Muidergracht in de Plantagebuurt, op het Overhoeksplein in Noord en op de Anderlechtlaan in Nieuw-Sloten.

Amsterdam vangt momenteel een groep van zo'n 480 ongedocumenteerden op, die grotendeels voortkomen uit de Bed-Bad-Brood-regeling. Met de drie nieuwe locaties en de zes opvangplekken waar eerder over is besloten kan de gemeente nu zo'n 356 nieuwe opvangplekken realiseren. Deze opvangplekken zijn voor ongedocumenteerden die bereid zijn te werken aan hun terugkeer of om bijvoorbeeld opnieuw asiel aan te vragen. De plekken zijn niet bedoeld voor ongedocumenteerden uit veilige landen, waar de Bed-Bad-Brood-opvang dat wel was.

Reserve locaties
Twee van de zes opvangplekken worden als reserve gehouden, dat zijn de panden op het Zaandammerplein in de Spaarndammerbuurt en het pand aan de Danie Theronstraat in de Transvaalbuurt. Dat zijn zo'n 76 plekken die worden achtergehouden om 'mogelijke tegenvallers' op te vangen. Dit zou dan gaan om vertragingen in de planning van bijvoorbeeld vergunning en/of verbouwingen.

Tijdelijke locatie
De opvangplekken aan de Anderlechtlaan in Nieuw-Sloten en de Plantage Muidergracht in de Plantagebuurt zijn tijdelijke locaties, die zijn voor respectievelijk zes en drie jaar beschikbaar. Vanaf 2023 moet gezocht worden naar vervangende huisvesting.

Panden niet ingezet
Eerder werd ook gesproken over de opvang van ongedocumenteerden aan de Schepenbergweg in Bullewijk, Zeeburgdijk in Zeeburg en de Beemsterstraat in de Waterlandpleinbuurt. Deze worden uiteindelijk niet ingezet.

Ander Europees land
Voor de 140 Dublinclaimanten die in Amsterdam verblijven, de ongedocumenteerden die via een ander Europees land in Nederland aankwamen en in het eerste Europese land asiel hadden moeten aanvragen, blijft het pand aan de Derkinderenstraat aan de Overtoom beschikbaar. Deze locatie is tot eind 2020 beschikbaar. Daarna wordt de locatie met Staatsecretaris Broekers van Justitie en Vreemdelingenzaken geëvalueerd. Er wordt dan ook besloten wat er met deze groep zal gebeuren.