Ergste overlast lachgas in Amsterdam voorbij

Bewoners en ondernemers van het Wallengebied ervaren minder overlast van lachgas, sinds de gemeente Amsterdam nieuwe maatregelen invoerde. Begin september kondigde de gemeente aan te gaan optreden en verbood lachgas op straat en bij evenementen. Inmiddels zijn 269 boetes uitgedeeld. Aan AT5 laten buurtbewoners weten dat de ergste overlast voorbij lijkt.

Bewoners en ondernemers
"Er is op dit moment geen overlast meer. Incidenteel vinden we nog een patroon of loopt er een lachgasverkoper door de buurt. Toevallig lag er vanmorgen nog één voor mijn deur", zegt Cor van Dijk van ondernemersvereniging Oudezijds Achterburgwal.

Bewoner Wallengebied
Het lijkt er dus op dat de grootste overlast van lachgasverkoop voorbij is. "Een plotselinge hoge sis? Constant? Daar word je gewoon wakker van", zei een buurtbewoner drie maanden geleden tegen AT5. Elke avond ervoeren bewoners overlast van het vullen van lachgasballonnen.

Dat dat nu voorbij is, is voor de bewoners een opluchting. "Ik kan weer slapen, de herrie is eindelijk voorbij. Het beboeten werkt, dan leren ze hun lesje."

Ook veroorzaakten de lachgasballonnen een hoop troep, overal op straat waren lachgaspatronen en ballonnen te vinden. Die zijn nu weg, maar rommel is er nog steeds. "Er is op de Wallen nog steeds veel rommel en te veel mensen. In het gebied lopen hosts rond om toeristen te begeleiden. Maar we hebben nog nooit een politieagent of handhaver zien optreden voor het op de grond gooien van rommel, of plassen in de gracht", vertelt een bewoner.

Marten van der Krieke
Marten van der Krieke loopt eens in de twee weken een leefbaarheidsschouw. De informatie daarvan gaat naar de gemeente. Samen met andere bewoners lopen zij dan een rondje door de wijk, om te kijken hoe de buurt erbij ligt. Van der Krieke is te spreken over de maatregelen. "Het verbod heeft overduidelijk positief uitgepakt, zeker de dwangsommen hebben gezorgd voor een afname van de overlast. Ook de aanwezige handhavers en politieagenten hebben effectief opgetreden."

"Sinds de grootste lachgasverkoper van de stad wordt aangepakt, is het hier 'rustig'", stelt Van Dijk. "Maar helemaal rustig is het hier natuurlijk nooit. De afgelopen weken hebben we weer wat meer last van dealers. Af en toe treedt de politie daar tegen op, dan is het even rustig maar ze komen later weer terug."

Bewoners en ondernemers zijn dus blij dat de overlast van lachgas afgenomen is, maar ze zouden nog steeds graag zien dat de politie steviger optreedt tegen de al langer bestaande en aanhoudende problematiek in het Wallengebied.

Regelgeving gemeente: hoe zat het ook alweer?
Verkoop zonder vergunning in de openbare ruimte is verboden op grond van de Verordening staan- en ligplaatsen buiten de markt en venten. Ook als de bestelling en geldtransactie online plaatsvindt is het niet toegestaan lachgas te leveren in de openbare ruimte.

In de stad worden in geen enkel geval meer vergunningen verleend voor de verkoop van lachgas. Dit geldt ook voor evenementen. Er zal in iedere vergunning specifiek worden opgenomen dat de verkoop van lachgas verboden is.

De politie en handhaving gaan de komende periode actief handhaven. Bij overtreding worden er in eerste instantie boetes uitgeschreven en een last onder dwangsom. Dat betekent in de praktijk dat handhavers meteen een einde aan verkoop van lachgas kunnen maken. Boetes kunnen oplopen van 95 euro tot een ton.

Handhaving
Tot nu toe heeft de gemeente 269 boetes uitgedeeld voor het verkopen van lachgas op straat. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat ze aan het begin van de handhavingsperiode een duidelijke daling zagen van de overlast.

De Wallen- en Rembrandtpleinbuurt zijn tot nu toe rustig. In het gebied rond het Leidseplein doken vorig weekend weer lachgasverkopers op, daar wordt dus steviger gehandhaafd. Sinds vrijdagavond kunnen lachgasverkopers in de binnenstad zelfs een gebiedsverbod krijgen als zij door handhavers worden gepakt bij de verkoop van ballonnen.

Lachgasverkoper Deniz
Lachgasverkoper Deniz is één van de verkopers die het meeste last heeft van de maatregelen. Op dit moment hangt hem al een dwangsom van 900.000 euro boven het hoofd. Stoppen met verkopen is hij niet van plan.

"Bij mij gaat het gewoon lekker. De gemeente probeert ons de grond in te slaan. Wij handelen gewoon volgens de Nederlandse wet- en regelgeving, daar kunnen ze niks aan doen."

Gelukkig voor de Wallenbewoners heeft Deniz besloten niet meer in dat gebied te verkopen. "Daar is het te gevaarlijk, mensen kunnen in de gracht vallen." Hij richt zicht nu vooral op het gebied rond het Leidseplein en het Rembrandtplein.

Deniz zegt dat hij volgende week weer een gesprek heeft met de gemeente. Hij heeft bezwaar ingediend tegen alle boetes die hem zijn opgelegd. Mochten de gesprekken niet zorgen voor een oplossing, dan volgt een gang naar de rechter. Deniz hoopt dat de gemeente hem met rust laat. "Wij blijven gewoon bezorgen. Laat Halsema bezig zijn met andere problemen in de stad. Laat ons gewoon ons werk doen."