Meer dan helft huurtoeslagen en kindgebonden budgetten moet achteraf gecorrigeerd worden

Meer dan de helft van de uitbetaalde huurtoeslagen en kindgebonden budgetten moet achteraf gecorrigeerd worden. Drie op de tien huishoudens vraagt te veel aan en moet daarom achteraf terugbetalen. Ook is er sprake van niet-gebruik. Dit blijkt uit een zojuist verschenen onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) naar gebruik en niet-gebruik van toeslagen in Nederland.

In 2018 ontvingen ongeveer 6 miljoen huishoudens zo’n 12 miljard euro aan inkomensondersteuning via toeslagen. Het blijkt voor een huishouden lastig om vooraf in te schatten op hoeveel toeslag men recht heeft. Dat leidt tot terugvordering van toeslagen of tot nabetalingen. Onzekerheid over het jaarinkomen is hiervoor de belangrijkste verklaring.

Zowel bij huurtoeslag als bij het kindgebonden budget is sprake van niet-gebruik. Ongeveer 10% van de rechthebbenden maakt geen gebruik van huurtoeslag en 15% van de rechthebbenden doet geen beroep op het kindgebonden budget. Het gaat hierbij vaak om relatief kleine bedragen. Een deel van deze huishoudens maakt meerdere jaren achtereen geen gebruik van deze toeslagen, terwijl ze daar wel recht op hebben.