Diefstal Jip de kip niet gerechtvaardigd

Een 56-jarige vrouw uit Amsterdam is in hoger beroep veroordeeld voor diefstal van een kip uit een theaterschool. De vrouw is geen straf of maatregel opgelegd. Het gerechtshof Amsterdam heeft dit vandaag beslist. De rechtbank kwam eerder tot dezelfde conclusies en ook het Openbaar Ministerie vorderde veroordeling zonder oplegging van straf.

Optreden vrouw niet gerechtvaardigd
De verdachte nam op 25 januari 2016 uit een theaterschool in Amsterdam de kip, Jip, weg. Zij deed dit naar eigen zeggen om de kip te redden. De kip werd tijdelijk in een hok in de hal van de theaterschool gehouden in het kader van een studieproject. Dit project hield in dat de studenten konden stemmen over het al dan niet slachten van de kip.

De verdachte vond dat door deze omstandigheden de kip zich in een hulpbehoevende toestand bevond en in een acute noodsituatie verkeerde; om de kip te redden uit deze situatie moest zij de kip wel meenemen.

Het hof oordeelt dat niet aannemelijk is geworden dat de kip in een zodanige toestand verkeerde dat sprake was van hulpbehoevendheid of een acute noodsituatie. Het handelen van de verdachte was daarom niet gerechtvaardigd.

Geen straf
Het hof vindt het gedrag van de verdachte ernstig, omdat zij voor eigen rechter speelde en dat kan niet getolereerd worden. Omdat de diefstal echter bijna 4 jaar geleden is gepleegd, de verdachte geen strafblad heeft en de kip kort na de diefstal is geretourneerd, legt het hof geen straf op.