Inhalerende astmapatiënten stoten broeikasgassen uit

De 'klimaatmafia' is inmiddels bij ongeveer de laatste schuldige aan de afkoeling van de aarde, opwarming van de aarde, klimaatverandering, klimaatverstoring beland. Astmapatiënten die een inhalator gebruiken waar hydrofluoroalkaan inzit, dragen namelijk enorm bij aan de broeikasophoping in de atmosfeer, volgens onderzoekers.


Astmapatiënten binnenkort op het Malieveld? (Foto: Smith Collection/Gado/Getty Images)

Dit gas wordt gebruikt als drijfgas, om het geneesmiddel uit de inhalator te laten spuiten. Alleen al in Groot-Britannië worden vijftig miljoen vernevelaars gebruikt door ongeveer vijf miljoen astmapatiënten. Zeventig procent van die vernevelaars bevat hydrofluoroalkaan.

"De gassen in deze bussen zijn zulke krachtige broeikasgassen dat ze aanzienlijk kunnen bijdragen aan de koolstofbijdrage van een individu. Als je elke maand een of twee van deze inhalators gebruikt, dan kan dat gedurende een jaar echt om equivalenten van honderden kilo's koolstofdioxide gaan", volgens onderzoeker Dr. Alex Wilkinson.

58.000.000 kilo CO2
Wilkinson adviseert gebruikers om naar een ander type inhalator over te stappen. Deze ruil zou een evengrote 'eco'-impact hebben als vegetarisch worden of een fervent recycler worden, zegt hij.

De onderzoekers schatten dat het vervangen van slechts tien procent van deze inhalatoren door een milieuvriendelijker type (droge poederinhalatoren) de uitstoot van kooldioxide met 58 kiloton zou verminderen. Dat is vergelijkbaar met de koolstofdioxidebijdrage van 180.000 keer heen en terug van Londen naar Edinburgh met de auto, aldus de onderzoekers.

Overstappen is niet makkelijk
Overschakelen naar een ander type inhalator kan ingewikkeld zijn voor mensen met astma, omdat het aanleren van een nieuwe inhalatietechniek niet eenvoudig lijkt. Asthma UK, een Britse goede doelenorganisatie, maant gebruikers alleen met ondersteuning van een huisarts of astmaverpleegkundige over te stappen.

"Het is van vitaal belang dat patiënten vooral inhalatoren blijven gebruiken zoals voorgeschreven, maar als patiënten zich zorgen maken over de milieueffecten, dan adviseren wij dit met hun arts of astmaverpleegkundige te bespreken om te zien of er een ander type inhalator is dat zou kunnen werken", adviseert Jessica Kirby van Asthma UK.