Medewerker Schiphol verliest baan na verblijf in Turkije

Inlichtingen- en veiligheidsdienst AIVD mag van de rechter een medewerker van transportbedrijf op Schiphol een 'verklaring van geen bezwaar' weigeren, omdat de man twee jaar in Turkije verbleef en hier geen verdere informatie over beschikbaar is. De man verloor hierdoor zijn baan, omdat hij de verklaring nodig had om zijn (vertrouwens-)functie te blijven uitoefenen.

Iedereen die een vetrouwensfunctie wil bekleden heeft een 'verklaring van geen bezwaar' nodig, waaruit blijkt dat de persoon de functie naar eer en geweten kan vervullen. Een vertrouwensfunctie is een functie waarbij kennis of bevoegdheden horen die gebruikt kunnen worden tegen de nationale veiligheid. De AIVD voert iedere vijf jaar een veiligheidsonderzoek uit naar iedereen met een vertrouwensfunctie.

De man verbleef vanaf 2017 twee jaar in Turkije, en vulde bij de aanvraag van de verklaring als reisdoel 'overig' in. De AIVD wil niet samenwerken met de Turkse inlichtingendienst, omdat zij menen de betrouwbaarheid en professionaliteit van de dienst niet te kunnen garanderen. Hierdoor kon er geen informatie worden opgevraagd over het verblijf van de man. Door dit gebrek aan informatie besloot de AIVD dat er teveel veiligheidsrisico's bestonden om de man van een verklaring te voorzien.

Omdat de Schiphol-medewerker hierdoor zijn baan verloor, stapte hij naar de rechter. Hij gaf aan van mening te zijn dat er geen enkele aanleiding is voor het wantrouwen. Met name omdat hij al een tijd op Schiphol werkte, en ook al toegang had tot 'gevoelige plaatsen' op de luchthaven. De rechter gaf de AIVD echter gelijk.