Geen diepgaand onderzoek naar 'voetbaltaks' Fox Sports

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) hoeft geen uitvoeriger onderzoek te doen naar mogelijk misbruik van het monopolie op de uitzendrechten voor de Eredivisie door Eredivisie Media & Marketing (EMM). Dit heeft een rechtbank dinsdag bepaald. De zaak was aangespannen door KPN en Caiway. Eerder hadden beide bedrijven al bij de ACM geklaagd over het mogelijke marktverstorende gedrag door EMM, dat de voetbalkanalen van Fox Sports exploiteert.

In de nieuwe distributieovereenkomsten die EMM voor de doorgifte van de kanalen van FOX Sports met tv-distributeurs heeft gesloten, moet een afdracht voor iedere abonnee van de betreffende distributeur betaald worden. Dit ongeacht of de abonnee naar FOX Sports wil kijken. Dit nieuwe verdienmodel is bij alle distributeurs uitgezonderd Ziggo van toepassing. In kringen rond distributeurs wordt deze afdracht ook wel Eredivisiebelasting of voetbaltaks genoemd. Ziggo heeft nog een oude overeenkomst met EMM. Deze overeenkomst loopt echter aan het einde van het huidige voetbalseizoen af. Beide partijen zullen dus met elkaar om de tafel moeten voor de doorgifte van de Eredivisie voor de komende seizoenen. 

KPN en Caiway hadden de ACM gevraagd om uitgebreid onderzoek te doen naar de gesloten overeenkomsten en om in te grijpen. De ACM besloot echter om niet over te gaan tot een diepgaander onderzoek. Daarop stapte beide bedrijven naar de rechter om alsnog zo'n onderzoek af te dwingen. Volgens KPN zou EMM misbruik maken van zijn 'must-have content'. Volgens KPN kunnen tv-distributeurs het niet maken om de voetbalkanalen niet aan hun abonnees aan te bieden.

Eerder oordeelde de ACM na een beperkt onderzoek dat de heffing van Fox Sports geen bezwaar vormt. De rechter stelde ACM in het gelijk, aangezien de ACM haar onderzoekscapaciteit inzet op basis van prioriteit. De keuze om de klachten van KPN en Caiway niet diepgaand te onderzoeken is derhalve juist geweest, zo oordeelde de rechter.

Zowel KPN als Caiway hebben nog de mogelijkheid om beroep tegen de uitspraak. Dan moeten ze aankloppen bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. De complete uitspraak is hier na te lezen.