'Liverpool betaalde City 1,1 miljoen euro na spionage in scoutingssyteem'

Liverpool heeft Manchester City in 2013 omgerekend ruim 1,1 miljoen euro moeten betalen in verband met een inbraak in het scoutingssysteem van City. Uit een verhaal van The Times blijkt hoe Manchester City achter de inbraak is gekomen. Toen de club vermoedens kreeg dat er werd meegekeken in het systeem werden computerexperts ingehuurd.

Zij kwamen erachter dat er gespioneerd werd en dat het uit de hoek van Liverpool kwam. De ingehuurde computerexperts kregen argwaan toen er op ongebruikelijke momenten van buitenaf werd ingelogd in het systeem Scout7.

Vanaf onbekende IP-adressen werd ingelogd in het scoutsingssysteem en al snel bleek dat het om mensen van Liverpool ging. Manchester City nam uiteindelijk genoeg met een schikking van een miljoen pond.

De zaak kreeg destijds veel aandacht in de Engelse media, maar Liverpool heeft nooit publiekelijk schuld erkend en details bleven achterwege.

Volgens The Times is er gespioneerd een jaar nadat drie voormalig scouts van Manchester City naar Liverpool zijn vertrokken. Het gaat om Liverpools head of recruitment Dave Fallows, technisch directeur Michael Edwards en toenmalig scoutingsmanager Julian Ward.

Zij zouden 'honderden keren' hebben ingelogd in City's database van Scout7. Toen Manchester City lucht kreeg van de spionage, besloot men om sneller door te pakken op de transfermarkt.

Om te voorkomen dat Liverpool aan de haal ging met spelers die bij City in beeld waren, werden Fernandinho en Jesús Navas in huis gehaald.