Peiling: gemiddeld 75 procent keurt islamitische educatie af

Een degelijke 75 procent van Nederland vindt dat voor educatie op islamitische grondslag geen plaats is in onze democratie. 90 procent keurt de fascistische islamitische onderwijsmethodes die mensen verdeelt in meer en minderwaardige categorie af.

85 procent van de Nederlanders vindt dat islamitisch onderwijs eerder tweedeling, discriminatie en racisme in de hand werkt en integratie onmogelijk maakt.

59 procent deelt de mening, van onder andere BasOne, dat voor religie in het geheel geen plaats is in het onderwijs.